Prinsparet besökte Novare Peritos

Tisdagen den 15 maj besökte Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia rekryteringsbolaget Novare Peritos. Novare Peritos arbetar med introduktionsrekrytering för unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)

Prinsparet på rundvandring i Novare Peritos lokaler.

Prinsparet på rundvandring i Novare Peritos lokaler. Foto: Raphael Stecksén/Kaffegruppen

Novares grundare och koncernchef Fredrik Hillelson hälsade Prinsparet välkomna tillsammans med Novare Peritos vd Delal Apak.

Därefter berättade Delal Apak om Novare Peritos modell där man arbetar för att få ut unga med NPF i ordinarie arbeten istället för i praktikplatser. Arbetslösheten i denna grupp är över 90 procent, att jämföra med den öppna arbetslösheten som är cirka 6,5 procent.

Modellen kallas introduktionsrekrytering och går ut på att Novare har arbetsgivaransvar under det första året där också en coach från Novare ingår. Metoden har varit lyckosam. 75 procent av deltagarna har gått vidare till fast arbete.

En tidigare deltagare, Isak Henriksson, berättade om sin väg fram till en anställning i ett IT-företag. Susanna Enung och David Ulwhan från Novare berättade om sina särskilda utmaningar i arbetslivet och hur dessa kan mötas.

Besöket avslutades med en rundtur på Novares kontor där Prinsparet fick möjlighet att träffa medarbetare från de olika Novarebolagen.

Prinsparet med, från vänster, Delal Apak, Richard Stening, Thomas Örnstad, David Ulwhan, Erik Hillelson, Susanna Enung, Isak Henriksson, Maria-Teresa Essen-Möller, Cecilia Barck-Holst och Fredrik Hillelson.

Prinsparet med, från vänster, Delal Apak, Richard Stening, Thomas Örnstad, David Ulwhan, Erik Hillelson, Susanna Enung, Isak Henriksson, Maria-Teresa Essen-Möller, Cecilia Barck-Holst och Fredrik Hillelson. Foto: Raphael Stecksén/Kaffegruppen