Kronprinsessan gav företräde för civilministern

Tisdagen den 15 maj gav Kronprinsessan företräde för statsrådet Ardalan Shekarabi på Kungliga slottet.

Kronprinsessan tillsammans med statsrådet Ardalan Shekarabi.

Kronprinsessan tillsammans med statsrådet Ardalan Shekarabi. Foto: Kungahuset.se

Företrädet var en uppföljning av de tidigare mötena med civilministern kring regeringens arbete med att genomföra FN:s globala hållbarhetsmål. Under mötet berättade civilministern om arbetet med regeringens handlingsplan för genomförandet av de globala målen.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Kronprinsessan arbetar framförallt med frågor som rör vatten och hälsa.