Kungen i möte med Sverige­förhandlingen

Tisdagen den 8 maj gav Kungen företräde för biträdande huvudförhandlare Catharina Håkansson Boman och huvudsekreterare Niklas Lundin från Sverigeförhandlingen.

Kungen hälsar på Catharina Håkansson Boman och Niklas Lundin från Sverigeförhandlingen.

Kungen hälsar på Catharina Håkansson Boman och Niklas Lundin från Sverigeförhandlingen. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Sverigeförhandlingen var namnet på en kommitté under Näringsdepartementet som tillsattes av den dåvarande alliansregeringen år 2014 för att genomföra infrastruktursatsningar. En av uppgifterna var att projektera för höghastighets­järnväg sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

Sverigeförhandlingens uppdrag slutfördes hösten 2017 och slutrapporten är överlämnad till regeringen.

Kungen fick under mötet information om planerade infrastruktursatsningar, bland annat kommande satsning på höghastighetståg. Vid mötet deltog även förste hovmarskalk Mats Nilsson och stabschef Håkan Pettersson.

Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se