Kungaparet gav företräde för honorärkonsuler

Tisdagen den 8 maj gav Kungaparet företräde på Kungl. Slottet för svenska honorärkonsuler verksamma i USA.

Kungaparet i Lovisa Ulrikas matsal, tillsammans med honorärkonsuler verksamma i USA.

Kungaparet i Lovisa Ulrikas matsal, tillsammans med honorärkonsuler verksamma i USA. Foto: Clas Göran Carlsson

Under mottagningen i Lovisa Ulrikas matsal presenterades honorärkonsulerna för Kungaparet. Därefter talade Sveriges ambassadör i USA, Karin Olofsdotter om konsulernas uppgifter och betydelse för Sverige.

Honorärkonsulat

Det finns cirka 350 svenska honorärkonsulat. Deras uppgift är att hjälpa ambassaderna och karriärkonsulaten i olika ärenden.

Ett honorärkonsulat leds av en honorärkonsul, som är en person som är fast bosatt på den ort där konsulatet finns. Honorärkonsuln kan vara svensk eller utländsk medborgare. Att vara honorärkonsul är ett oavlönat hedersuppdrag.