Kronprinsessan vid Tobias-stiftelsens 25-årsjubileum

Tisdagen den 8 maj besökte Kronprinsessan Lund för att närvara vid Tobias-stiftelsens 25-årsjubileum.

Kronprinsessan vid Tobias-stiftelsens 25-årsjubileumssymposium i Lund.

Kronprinsessan vid Tobias-stiftelsens 25-årsjubileumssymposium i Lund. Foto: Andreas Hillergren/TT

Stiftelsen, som har Kronprinsessan som sin höga beskyddare, har till ändamål att stödja forskningen kring stamcellstransplantationer samt sjukdomar som kan behandlas med stamcellstransplantation.

Stiftelsen har också upprättat ett svenskt register, Tobiasregistret, över benmärgsgivare. Hittills har drygt 900 patienter, merparten barn och unga människor, fått ny benmärg från registret.

Under 25-årsseminariet, som arrangerades i Humanist- och teologcentrums aula på Lunds universitet, talade professor Gunnar Juliusson, Lunds universitet, om Tobias-registrets betydelse; professor Jonas Frisén, Karolinska institutet, om personliga erfarenheter från benmärgstransplantation; professor Leonard I. Zon, Harvard­universitetet, om stamcellsforskning och behandling av blodsjukdomar samt avslutningsvis forskargruppsledare Joan Yuan, från stamcellscentrum vid Lunds universitet, om immunförsvarets b-celler.

Kronprinsessan tillsammans med medlemmar ur familjen Storch. Marcus och Gunilla Storch grundande Tobias-stiftelsen efter sonen Tobias bortgång 1991.

Kronprinsessan tillsammans med medlemmar ur familjen Storch. Marcus och Gunilla Storch grundande Tobias-stiftelsen efter sonen Tobias bortgång 1991. Foto: Håkan Röjder/Lunds universitet

Kronprinsessan tillsammans med professor Zaal Kokaia, professor Leonard Zon och professor Erik Renström.

Kronprinsessan tillsammans med professor Zaal Kokaia, professor Leonard Zon och professor Erik Renström. Foto: Håkan Röjder/Lunds universitet