Drottningen i möte med Mentor International

Fredagen den 4 maj deltog Drottningen i styrelsemöte med Mentor International på Kungl. Slottet.

Drottningen vid styrelsemötet för Mentor International på Kungliga slottet.

Drottningen vid styrelsemötet för Mentor International på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Mentor är i dag en världsledande organisation inom drogprevention, som Drottningen grundade tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) 1994.

Mentor Sverige och Mentor International

Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13-17 år. Genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar organisationen till att stärka ungas självkänsla och därmed viljan att göra positiva val och säga nej till våld och droger.

Mentor International är en internationell paraplyorganisation som Mentor Sverige ingår i och samverkar med. Organisationen finns också i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Storbritannien, Tyskland och Baltikum, och har genomfört projekt i 70 länder genom olika fältorganisationer.