Kungen höll avskedsaudienser

Torsdagen den 3 maj hölls avskedsaudienser på Kungl. Slottet för Perus ambassadör Mr José Beraún Aranibaroch Venezuelas ambassadör Ms Milena Santana Bolivar.

Kungen tillsammans med Venezuelas ambassadör Ms Milena Santana Bolivar i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans med Venezuelas ambassadör Ms Milena Santana Bolivar i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Kungen och Perus ambassadör Mr José Beraún Aranibar vid dagens avskedsaudiens.

Kungen och Perus ambassadör Mr José Beraún Aranibar vid dagens avskedsaudiens. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.