Kungen i möte med landshövding Berit Högman

Onsdagen den 2 maj gav Kungen företräde på Kungl. Slottet för Berit Högman, ny landshövding i Västernorrlands län.

Kungen tillsammans med landshövding Berit Högman.

Kungen tillsammans med landshövding Berit Högman. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Berit Högman är landshövding i Västernorrlands län sedan den 16 april 2018. Hon har varit riksdagsledamot och arbetat med såväl arbetsmarknad som näringspolitik och kultur- och mediefrågor. Hon har även varit vice gruppledare i riksdagen, suppleant i Utrikesnämnden, ledamot i Riksdagsstyrelsen och ordförande i Kulturutskottet. Berit Högman har också haft uppdrag i statliga styrelser och myndigheter.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade stats­förvaltningen i Sverige.