Kungen delade ut Bernadottestipendier

Onsdagen den 2 maj närvarade Kungen vid presentationen av årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet.

Kungen delar ut stipendier från Kungl. Musikaliska Akademien till Daniel Stighäll och Meghan Quinlan.

Kungen delar ut stipendier från Kungl. Musikaliska Akademien till Daniel Stighäll och Meghan Quinlan. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

De Kungliga akademierna instiftade det så kallade Bernadotteprogrammet med anledning av Kungens 70-årsdag 2016. Vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket under onsdagseftermiddagen presenterades årets stipendiater. Kungen som är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot delade därefter ut stipendier.

Stipendiat utsedda av Kungl. Akademien för de fria konsterna:

  • Simon Goldin

Stipendiater utsedda av Kungl. Vitterhetsakademien:

  • Johan Gardfors
  • Elisa Rossholm
  • Evelina Stenbeck

Stipendiater utsedda av Kungl. Musikaliska akademien:

  • Meghan Quinlan
  • Daniel Stighäll

Stipendiat utsedd av Svenska Akademien:

  • Linda Boström Knausgård

Stipendiat utsedd av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur:

  • Jasmina Talam

Stipendiat utsedd av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, tillsammans med Kungl. Musikaliska Akademien:

  • Mischa van Kan

Efter ceremonin i Bernadottebiblioteket hölls en mottagning där Kungen fick tillfälle att tala med stipendiaterna och företrädare för akademierna.

Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater Johan Gardfors, Elisa Rossholm och Evelina Stenbeck.

Kungl. Vitterhetsakademiens stipendiater Johan Gardfors, Elisa Rossholm och Evelina Stenbeck. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Bernadotteprogrammet

Med anledning av Kungens 70-årsdag 2016 inledde Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur en långsiktig samverkan. Denna innebär mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden.

Samverkansformen har fått namnet Bernadotteprogrammet och har som syfte att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå, efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskaps­former – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.