Officiellt besök i Japan – dag 4

Onsdagen den 25 april fortsatte Kungaparets officiella besök till Japan, bland annat genom besök vid Keidanren och närvaro vid Business Swedens seminarium Future of Healthcare.

Den fjärde dagen inleddes med att Kungen besökte Keidanren, Japans ledande näringslivsorganisation.

Den fjärde dagen inleddes med att Kungen besökte Keidanren, Japans ledande näringslivsorganisation. Foto: Said Karlsson

I år högtidlighåller Sverige och Japan 150 år av diplomatiska förbindelser och Kungaparets besök sker på inbjudan av Japans regering. Sveriges regering representeras av statsråden Ann Linde och Ibrahim Baylan, som medföljer Kungaparet på resan.

Under onsdagens morgon hade Kungen och Drottningen separata program.

Kungen vid Keidanren

På förmiddagen besökte Kungen Keidanrens högkvarter tillsammans med representanter från den medföljande näringslivsdelegationen från Sverige.

Keidranen är Japans ledande näringslivsorganisation och under mötet diskuterades affärsklimat, samarbetsmöjligheter och utvecklingsområden.

Anföranden gavs bland annat av Mr. Nakanishi, Keidanrens vice ordförande, som talade om innovation, och av Mr. Ochi från Keidanrens Europakommitté, som talade om relationerna mellan Japan och EU.

Kungen hälsar på näringslivsföreträdare vid besöket på den japanska näringslivsorganisationen Keidanren.

Kungen hälsar på näringslivsföreträdare vid besöket på den japanska näringslivsorganisationen Keidanren. Foto: Said Karlsson

Deltagarna vid mötet på Keidanren.

Deltagarna vid mötet på Keidanren. Foto: Said Karlsson

Drottningen vid Future of Healthcare seminarium

Under förmiddagen närvarade Drottningen vid Business Swedens seminarium Future of Healthcare vid den svenska ambassaden i Tokyo.

Seminariet innebar en möjlighet för svenska och japanska företag inom medicin att diskutera framtidens hälsovård under temat e-hälsa och digitalisering.

Kungaparet på den svenska ambassaden i Tokyo.

Kungaparet på den svenska ambassaden i Tokyo. Foto: Said Karlsson

Drottningen och Prinsessan Takamado på väg till dagcentret Working Day Wakaba.

Drottningen och Prinsessan Takamado på väg till dagcentret Working Day Wakaba. Foto: Said Karlsson

Kungen och Drottningen i Kamakura

Under eftermiddagen besökte Kungaparet den gamla samurajstaden Kamakura, känt för sina tempel och historiska byggnader. Här bedrivs även projektet "Living Lab for Active Ageing" som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Johanneberg Science Park och University of Tokyo. Projektet arbetar med att förbättra levnadssituationen för äldre och lägger särskilt fokus på frågor om ensamhet och segregation.

Kungaparet och Prinsessan Takamado träffar demenspatienter vid dagcentret och ges en presentation om centrets verksamhet.

Kungaparet och Prinsessan Takamado träffar demenspatienter vid dagcentret och ges en presentation om centrets verksamhet. Foto: Said Karlsson

Under sin vistelse i Kamakura besökte Kungaparet även ett traditionellt japanskt Minka-hus. Där samtalade de med Yoshihiro Takishita, arkitekt och representant för Association for the Preservation of Old Japanese Farmhouses.

Yoshihiro Takishita visar ett klassiskt Minka-hus.

Yoshihiro Takishita visar ett klassiskt Minka-hus. Foto: Said Karlsson

Akasaka Palace

Senare på kvällen deltog Kungaparet i ett möte och efterföljande middag med premiärminister Shinzo Abe vid Akasaka Palace i Tokyo.

Under middagen höll Kungen ett hälsningstal där han talade om vänskapen mellan Japan och Sverige, om de historiska band som förenar länderna och om behovet av samarbete.

De senaste dagarna har Drottningen och jag återigen haft nöjet att förnya våra starka band till Japan och den kejserliga familjen. Som alltid i ert land har vi blivit mottagna med enastående värme och gästfrihet. (...)

Vi lever i en tid där utmaningarna i allt högre grad är globala. Samarbete är viktigare än någonsin.

H.M. Konungen

Kungaparet tillsammans med premiärminister Shinzo Abe.

Kungaparet tillsammans med premiärminister Shinzo Abe. Foto: Said Karlsson

Till toppen