Officiellt besök i Japan – dag 3

Tisdagen den 24 april fortsatte Kungaparets officiella besök i Japan, bland annat genom närvaro vid ett näringslivsforum samt ett forum om demens. I år högtidlighåller Sverige och Japan 150 år av diplomatiska förbindelser och Kungaparets besök sker på inbjudan av Japans regering. Sveriges regering representeras av statsråden Ann Linde och Ibrahim Baylan, som medföljer Kungaparet på resan.

Under besökets tredje dag bjöd Kungaparet Japans Kronprins och Kronprinsessa på lunch.

Under besökets tredje dag bjöd Kungaparet Japans Kronprins och Kronprinsessa på lunch. Foto: Said Karlsson, Kungahuset.se

Under tisdagens morgon hade Kungen och Drottningen separata program.

Kungen vid Japan-Sweden Business Summit

Tillsammans med EU- och handelsminister Ann Linde samt samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan deltog Kungen vid öppningen av Japan-Sweden Business Summit. Cirka 200 företagsledare från Sverige och Japan deltog i mötet som hölls på Roppongi Hills Academy.

Mötet, som syftade till att ytterligare förstärka relationerna mellan de båda länderna genom att sammanföra ledande företag från Sverige och Japan, var arrangerat av Business Sweden, ambassaden i Tokyo och den japanska näringslivsorganisationen Keizai Doyukai.

Business Swedens företagsdelegation, som rest till Japan med anledning av Kungaparets besök, består av 78 företagsledare från 50 olika företag och organisationer där det stora flertalet är etablerade i Japan. Därutöver tillkommer 29 personer från 23 svenska start up-företag. Delegationens syfte med besöket är att skapa sig en bild av Japan och det japanska affärsklimatet, att främja bilden av Sverige som affärspartner samt stärka Sveriges position på den japanska marknaden.

Kungen närvarade under morgonen vid Japan-Sweden Business Summit. Ungefär 200 företagsledare från Sverige och Japan var på plats.

Kungen närvarade under morgonen vid Japan-Sweden Business Summit. Ungefär 200 företagsledare från Sverige och Japan var på plats. Foto: Kungahuset.se

Kungen närvarade under morgonen vid Japan-Sweden Business Summit. Ungefär 200 företagsledare från Sverige och Japan var på plats.

Kungen närvarade under morgonen vid Japan-Sweden Business Summit. Ungefär 200 företagsledare från Sverige och Japan var på plats. Foto: Kungahuset.se

Paneldiskussion under rubriken ”Reinventing Global Business”, med deltagande av svenska och japanska företagsledare.

Paneldiskussion under rubriken ”Reinventing Global Business”, med deltagande av svenska och japanska företagsledare. Foto: Kungahuset.se

Drottningen vid Dementia Forum X

Under morgonen närvarade Drottningen vid Dementia Forum X, som arrangerades av Swedish Care International i samarbete med Silviahemmet. Forumet, som arrangerats två gånger tidigare i Sverige, syftar till att på internationell nivå stärka kunskapen och kännedomen om demensvård.

I sitt anförande vid forumet uttryckte Drottningen en förhoppning om ökat kunskapsutbyte mellan Japan och Sverige:

Jag hoppas att den här dagen ska vara början till många givande diskussioner som leder till innovation och samarbete, vilket så småningom kan utvecklas till nya lösningar för att förbättra livet för dem som lever med demens och för deras anhöriga.

H.M. Drottningen

Därefter följde paneldiskussioner på tema "Education in Dementia" samt "Future living solutions for those living with dementia".

Drottningen höll ett anförande vid Dementia Forum X, som arrangerats i Sverige två gånger tidigare.

Drottningen höll ett anförande vid Dementia Forum X, som arrangerats i Sverige två gånger tidigare. Foto: Kungahuset.se

Drottningen vid Dementia Forum X.

Drottningen vid Dementia Forum X. Foto: Kungahuset.se

Lunch med Kronprinsen och Kronprinsessan av Japan

Vid lunchtid bjöd Kungaparet det japanska Kronprinsparet på lunch. Lunchen var svensk med japanska inslag. Kronprinsen tillträder den japanska tronen under nästa år.

Kungaparet bjöd Japans Kronprins och Kronprinsessa på lunch.

Kungaparet bjöd Japans Kronprins och Kronprinsessa på lunch. Foto: Said Karlsson, Kungahuset.se

Besök vid Tokyos OS-arena i Sendagaya

År 2020 står Japan värd för de Olympiska och Paralympiska sommarspelen. Under eftermiddagen besökte Kungaparet därför byggarbetsplatsen för OS-arenan. På plats fick Kungen och Drottningen information om projektet med fokus på hållbarhets- och tillgänglighetsfrågor.

Kungaparet deltar i en inspektion av OS-arenan.

Kungaparet deltar i en inspektion av OS-arenan. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet tillsammans med OS-arenans arkitekt Kengo Kuma.

Kungaparet tillsammans med OS-arenans arkitekt Kengo Kuma. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet närvarade vid jubileumsmiddag

Med anledning av att Sverige och Japan i år uppmärksammar 150 år av diplomatiska relationer bjöd Sveriges ambassadör till Japan, Magnus Robach, på jubileumsmiddag under tisdagkvällen.

Under middagen höll Kungen ett tal med fokus på de möjligheter som ryms i stärkta svensk-japanska affärsrelationer.

Digitalisering omformar våra samhällen. Innovation är nyckeln till att behålla försprånget. Men det är också nyckeln till en hållbar utveckling

H.M. Konungen