Prins Daniel vid Kungl. Patriotiska Sällskapets årshögtid

Måndagen den 23 april delade Prins Daniel ut Kungl. Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj vid en ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.

Prins Daniel tillsammans med 2018 års mottagare av näringslivsmedaljen.

Prins Daniel tillsammans med 2018 års mottagare av näringslivsmedaljen. Foto: Kungl. Patriotiska Sällskapet

Ceremonin inleddes med årsmötesförhandlingar och därefter delade Prins Daniel ut Näringslivsmedaljen. Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige.

2018 års mottagare av Näringslivsmedaljen – för framstående entreprenörskap var:

  • Konrad Bergström, Zound Industries Int., Stockholm
  • Gustaf Douglas, Boxholms Skogar AB, Boxholm
  • Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya, Serendipity Group, Stockholm
  • Bo Hilleberg, Hilleberg the Tentmaker AB, Östersund
  • Jessica Löfström, Expandera Mera Byggbemanning, Stockholm
  • Carin Stoeckmann, Byggmästarn i Skåne AB, Helsingborg
  • Karin Söderlind, House of Dagmar, Stockholm
  • Dan Tervaniemi, Rasta Group AB, Askim

Under årshögtiden höll läkaren och författaren Anders Hansen högtidstal med rubriken ”Hjärnstark – om att optimera sin hjärna”.

Om Kungl. Patriotiska Sällskapet

Kungl. Patriotiska Sällskapet startades 1766 i syfte att utveckla svenskt näringsliv, dvs jordbruket. 1772 blev Sällskapet kungligt då Gustav III skrev under stadfästelsebrevet. 1813 skapade Karl XIV Johan Lantbruksakademien med i princip samma ledamöter, varvid bidrag och medaljer var det som blev kvar i Sällskapet. Bidragen går till att sprida forskning, via tryck, seminarier eller utställning. En mindre del går till sociala ändamål.