Kronprinsessan besökte VIKING 18

Måndagen den 23 april besökte Kronprinsessan Försvarsmaktens övning VIKING 18 i Enköping.

Kronprinsessan får information om övningen VIKING 18 av generalmajor Anders Brännström och civila övningsledaren Markus Derblom.

Kronprinsessan får information om övningen VIKING 18 av generalmajor Anders Brännström och civila övningsledaren Markus Derblom. Foto: Martin Larsson/Försvarsmakten

Kronprinsessan hälsades välkommen av övningsledare generalmajor Anders Brännström. Generalmajor Brännström och den civila övningsledaren Markus Derblom berättade sedan om övningen. I övningen medverkar förutom militär ett 80-tal organisationer såsom FN, Nato, EU, polisen, tullen och kriminalvården.

Kronprinsessan fick därefter en rundvandring med genomgångar vid de olika staberna. Besöket avslutades med att Kronprinsessan tog del av mötet mellan FN/EU och NATO.

Övningen gör det möjligt för civila organisationer och Försvarsmakten att samöva på att hantera fredsbevarande operationer. Övningen bygger på ett realistiskt scenario som kan uppstå vid internationella freds- och konflikthanteringsinsatser.

I årets övning deltar mer än 2 500 deltagare på nio platser i sex länder. Övningen leds från Ledningsregementet i Enköping.

Till toppen