Officiellt besök i Japan – dag 1

Söndagen den 22 april 2018 inledde Kungen och Drottningen sitt besök i Japan. I år högtidlighåller Sverige och Japan 150 år av diplomatiska förbindelser och Kungaparets officiella besök sker på inbjudan av Japans regering. Sveriges regering representeras av statsråden Ann Linde och Ibrahim Baylan som medföljer Kungaparet på resan.

Kungaparet med, från vänster statsråden Ann Linde och Ibrahim Baylan samt Magnus Robach, Sveriges ambassadör till Japan, under Handelskammarens gårdsfest för svenskkolonin. Festen hölls i ambassadens trädgård.

Kungaparet med, från vänster statsråden Ann Linde och Ibrahim Baylan samt Magnus Robach, Sveriges ambassadör till Japan, under Handelskammarens gårdsfest för svenskkolonin. Festen hölls i ambassadens trädgård. Foto: Kungahuset.se

Det officiella besöket till Japan påbörjas officiellt först under måndagen då Kungen och Drottningen tas emot av Kejsaren och Kejsarinnan av Japan.

Redan under söndagen närvarade Kungaparet och statsråden dock vid handelskammarens (Swedish Chamber of Commerce and Industry in Japan) gårdsfest för svenskkolonin och japanska Sverigevänner med anledning av 150-årsjubileet.

Vid ankomst togs Kungen och Drottningen emot av handelskammarens ordförande Thomas Östergren. Därefter höll Kungen ett tal inför de drygt 700 deltagare som hade samlats för gårdsfesten. Svenska skolans i Tokyo barnkör underhöll därefter gästerna.

Kungen och Drottningen välkomnades av Thomas Östergren, ordförande i Swedish Chamber of Commerce and Industry in Japan.

Kungen och Drottningen välkomnades av Thomas Östergren, ordförande i Swedish Chamber of Commerce and Industry in Japan. Foto: Kungahuset.se

Kungen höll ett tal till svenskkolonin och Sverigevännerna.

Kungen höll ett tal till svenskkolonin och Sverigevännerna. Foto: Kungahuset.se

I samband med gårdsfesten fick Kungaparet även möjlighet att träffa företrädare för Svenska skolan, SWEA (Swedish Women's Educational Association) och svenska alumniföreningen (Swedish Alumni Network). Svenska skolan i Tokyo ger språkundervisning en gång i veckan för barn med svensk anknytning.

Skolan samlar runt 50 barn i åldrarna sex upp till årskurs 9 och har funnits sedan 1987. SWEA är ett nätverk för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA Japan firar 30 år i år och har ca 35 medlemmar. Alumniförerningen är en förening för personer i Japan som har eller kommer att studera i Sverige på högskola eller universitet. Föreningen startades 2017 och samlar i dag drygt 300 medlemmar.

Kungaparet träffar representanter för svenska företag som deltog i en utställning på ambassaden.

Kungaparet träffar representanter för svenska företag som deltog i en utställning på ambassaden. Foto: Kungahuset.se

Vid besöket träffade Kungaparet även representanter för de åtta svenska företag som ställde ut i ambassadens utställningshall.

Kungaparet besöker National Museum of Modern Art Tokyo.

Kungaparet besöker National Museum of Modern Art Tokyo. Foto: Kungahuset.se

Besök vid National Museum of Modern Art Tokyo

När Kungaparet hade avrest från ambassaden gjordes på söndagseftermiddagen ett besök vid National Museum of Modern Art Tokyo (MOMAT) för att få en inblick i japansk modern konsthistoria. MOMAT är beläget intill det kejserliga palatset i centrala Tokyo.

Museet visar japansk konst från Meijirestaurationen år 1868 och framåt. MOMAT har en av Japans största samlingar av modern konst med över 13 000 objekt. Samlingen inkluderar alltifrån akvareller och oljemålningar till träsnitt, kalligrafier och skulpturer.

Vid ankomst togs Kungaparet emot av museidirektör Hiroshi Kamiyo. Därefter fick Kungen och Drottningen samt statsrådet Ann Linde en guidad rundtur av utställningen "MOMAT Collection" av huvudkurator Shogo Otani. Den temporära utställningen "The 150th Anniversary of his Birth: Yokoyama Taikan" besågs också av Kungaparet och statsrådet.

Kungaparet och statsrådet Ann Linde, EU- och handelsminister.

Kungaparet och statsrådet Ann Linde, EU- och handelsminister. Foto: Kungahuset.se

MOMAT har en av Japans största samlingar av modern konst med över 13 000 objekt. Samlingen inkluderar alltifrån akvareller och oljemålningar till träsnitt, kalligrafier och skulpturer.

MOMAT har en av Japans största samlingar av modern konst med över 13 000 objekt. Samlingen inkluderar alltifrån akvareller och oljemålningar till träsnitt, kalligrafier och skulpturer. Foto: Kungahuset.se

Måndagen den 23 april är det officiella besökets första dag. Då kommer Kungaparet bland annat att möta det japanska Kejsarparet.