Kronprinsessan vid Dag Hammarskjöldföreläsning

Söndagen den 22 april närvarade Kronprinsessan vid Dag Hammarskjöldföreläsningen på Uppsala universitet. FN:s generalsekreterare António Guterres var huvudtalare vid föreläsningen.

Kronprinsessan och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres vid kransläggningsceremonin vid Dag Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Kronprinsessan och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres vid kransläggningsceremonin vid Dag Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala. Foto: Karin Törnblom/IBL

Kronprinsessan inledde besöket med en kransläggningsceremoni vid Dag Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala. FN:s generalsekreterare António Guterres, talman Urban Ahlin, vice statsminister Isabella Lövin, utrikesminister Margot Wallström, landshövding Göran Enander samt ambassadör Olof Skoog närvarade också vid ceremonin.

Därefter möttes Kronprinsessan och FN:s generalsekreterare António Guterres i ett enskilt samtal på Dag Hammarskjöldfonden i Uppsala.

På Uppsala slott följde sedan Dag Hammarskjöldföreläsningen där FN:s general­sekreterare var huvudtalare. Rektor Eva Åkesson hälsade välkommen och professor Peter Wallensteen, freds- och konfliktforskare, introducerade FN:s generalsekreterare som talade kring arbetet med att förnya och förstärka tre strategiska punkter för FN-organisationen: hållbar utveckling, fred och säkerhet samt administration och ledarskap.

Föreläsningen, som var den nittonde, var öppen för allmänheten och följdes av en frågestund.

Dag Hammarskjöld­föreläsningen

Föreläsningen är ett återkommande arrangemang sedan 1998 och hålls till minnet av Dag Hammarskjöld, FN:s andre generalsekreterare, och de värden han stod för i sin gärning: engagemang, humanism, internationell solidaritet och samarbete. Tidigare föreläsare är bland andra Mary Robinson, Brian Urquhart, Hans Blix, Kofi Annan, Francis Deng, Jan Eliasson, Martti Ahtisaari, Margot Wallström, Helen Clark och José Ramos-Horta.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Dag Hammarskjöld Foundation och Uppsala universitet.