Kungen tog emot solcells­panel­er uppe på Stockholms slotts tak

Torsdagen den 19 april tog Kungen emot solcellspaneler på taket till Stockholms slott. De 600 panelerna täcker en yta på tusen kvadratmeter och när anläggningen är igång räknar Statens Fastighetsverk med en årlig produktion på 170 MWh, vilket motsvarar minst tolv procent av slottets årliga elförbrukning.

Kungen tar emot solcellspanelerna på slottets tak, tillsammans med slottsfogden på Stockholms slott Erik Kampmann.

Kungen tar emot solcellspanelerna på slottets tak, tillsammans med slottsfogden på Stockholms slott Erik Kampmann. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

De första solcellspanelerna lyfts upp på taket.

De första solcellspanelerna lyfts upp på taket. Foto: Melker Dahlstrand

Eftersom slottet är en historisk byggnad med mycket höga kulturvärden var det dock inte självklart att tillståndsmyndigheten Riksantikvarieämbetet skulle säga ja. Ett av skälen till att Riksantikvarieämbetet ändå godkände projektet är att Stockholms slott har ett tak som gör att solcellerna inte kommer att påverka den visuella upplevelsen av byggnaden.

Perfekt tak för solceller

– Eftersom slottet har ett pulpettak med flack lutning kommer solcellspanelerna inte att synas, varken från borggården eller från något annat håll, säger Erik Kampmann, slottsfogde och chef för Stockholms slottsförvaltning.

Kungen var på plats på Stockholms slotts tak när några av paketen med solcellspaneler lyftes upp med hjälp av en kranbil från Inre borggården.

Kungen var på plats på Stockholms slotts tak när några av paketen med solcellspaneler lyftes upp med hjälp av en kranbil från Inre borggården. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Under åren 2010–2016 analyserades resultaten från en mindre provyta på slottets tak och 2016 fattades beslut om att projektet skulle bli verklighet. Statens Fastighetsverk överlämnade solcellsanläggningen som en symbolisk gåva på H.M. Konungens 70-årsdag.

Montage och installation av solcellspanelen beräknas ta cirka sex veckor. Anläggningen ska vara driftsatt och klar 1 juni i år.

Solcellsanläggningen var Statens Fastighetsverks 70-årspresent till H.M. Konungen 2016.

Solcellsanläggningen var Statens Fastighetsverks 70-årspresent till H.M. Konungen 2016. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se