Kungen och Kronprinsessan vid Riksarkivets 400-års­jubileum

Torsdagen den 19 april närvarade Kungen och Kronprinsessan vid Riksarkivets 400-årsjubileum.

Statsheraldiker Henrik Klackenberg visar kung Magnus Eriksson och drottning Blankas testamente för Kungen och Kronprinsessan i samband med Riksarkivets 400-årsjubileum.

Statsheraldiker Henrik Klackenberg visar kung Magnus Eriksson och drottning Blankas testamente för Kungen och Kronprinsessan i samband med Riksarkivets 400-årsjubileum. Foto: Kungahuset.se

Riksarkivarie Karin Åström Iko hälsade alla välkomna och därefter talade Kungen. I sitt tal sade Kungen:

Varje dokument som sparas i ett arkiv är ett brev till framtiden. Vem som kommer att läsa det vet vi inte. Inte heller kan vi i dag säga vilka dokument som en dag kommer att kasta nytt ljus över historien.

Men en sak kan vi vara säkra på: att Riksarkivet fortsatt kommer att spela en central roll för hela Sveriges kultur och historia.

H.M. Konungen

Därefter talade statsrådet Alice Bah Kuhnke. Författaren och psykologen Hédi Fried talade på temat "Det får inte hända igen" och historikern Nils Erik Villstrand på temat "Finlands historia och historiker i svenska Riksarkivet".

Under pausen fick Kungen och Kronprinsessan en visning av jubileumsutställningen "Riksarkivet 400 år". Statsheraldiker Henrik Klackenberg visade två dokument ur Riksarkivets samlingar: kung Magnus och drottning Blankas testamente från 1346 samt kung Albrekts dombrev från 1364.

Kungen talar vid Riksarkivets 400-årsjubileum.

Kungen talar vid Riksarkivets 400-årsjubileum. Foto: Emre Olgun/Riksarkivet

Dombrevet är det första originalbelägget som finns för att kung Albrekt av Mecklenburg efterträtt kung Magnus Eriksson. Med hjälp av detta dokument har Riksarkivet kunnat bestämma Magnus Erikssons regenttid till 44 år och 222 dagar. Den 26 april 2018 har Kung Carl XVI Gustaf varit Sveriges kung i 44 år och 223 dagar. Han blir då den kung som regerat Sverige längst genom historien.

Dombrevet.

Dombrevet. Foto: Riksarkivet

Andra delen av jubileet inleddes med att första arkivarie Marie Lennersand talade om ”400 år i sin samtid”. Därefter talade journalist Jack Werner om ”Sanningen i lögnen” och som avslutning talade riksarkivarie Karin Åström Iko om ”Arkivens framtid”.

Under jubileumsföreläsningen framfördes musikinslag av studenter från Kungl. Musikhögskolan. Bland annat spelades nationalsången med ljud inspelade från Riksarkivets lokaler.

Om Riksarkivet

Riksarkivet är en av Sveriges äldsta myndigheter. Officiellt grundades myndigheten genom en kansliordning år 1618.

Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Riksarkivet ska ha överinseende över den offentliga arkivverksamheten och har nationell överblick över arkivfrågorna.