Drottningen närvarade vid Swecares 40-årsjubileum

Den 19 april närvarade Drottningen vid Swecares 40-års­jubileum på Spårvagnshallarna i Stockholm. I samband med jubileet delade Drottningen också ut Swecare Export Award.

Drottningen talar vid Swecares 40-årsjubileum.

Drottningen talar vid Swecares 40-årsjubileum. Foto: Ola Axman/IBL

Swecare stiftades år 1978 av regeringen tillsammans med hälso- och sjukvårds­industrin, som en halvstatlig icke-vinstdrivande stiftelse. Idag har Swecare runt 550 företag och organisationer i nätverket. Swecares medlemmar representerar hela hälso- och sjukvårdskedjan – från nystartade företag till universitet, landsting och multinationella koncerner. Medlemsorganisationerna arbetar med allt från bioteknik och läkemedel till medicinteknik och tjänster.

I samband med jubileumsfirandet höll Drottningen ett tal och sade bland annat:

Det som gör Swecare unikt – det nära samarbetet mellan det offentliga, det privata och akademin – stärker möjligheten att tillsammans nå framgång för såväl svensk vårdfilosofi, som för svensk företagsamhet.

H.M. Drottningen

Därefter delade Drottningen ut Swecare Export Award till e-hälsoföretaget Cambio.