Drottningen delade ut Queen Silvia Nursing Award

Torsdagen den 19 april delade Drottningen ut Queen Silvia Nursing Award till tre stipendiater vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Drottningen tillsammans med de tre stipendiaterna Berit Ehmann, Rebecca Eriksson och Katri Sajama. Den fjärde stipendiaten Aldona Raczek-Chachucka kunde inte närvara vid ceremonin.

Drottningen tillsammans med de tre stipendiaterna Berit Ehmann, Rebecca Eriksson och Katri Sajama. Den fjärde stipendiaten Aldona Raczek-Chachucka kunde inte närvara vid ceremonin. Foto: Yanan Li

Drottningen talar vid ceremonin i Bernadottebiblioteket.

Drottningen talar vid ceremonin i Bernadottebiblioteket. Foto: Yanan Li

Årets stipendiater var Rebecca Eriksson från Röda Korsets högskola, Katri Sajama från Tampereen Ammattikorkeakoulus högskola i Finland och Berit Ehmann från Evangelische Fachschule für Altenpflege högskola i Tyskland. Fjärde stipendiaten Aldona Raczek-Chachucka från Pomeranian Medical University i Polen hade tyvärr inte möjlighet att delta vid ceremonin.

Drottningen och Finlands talman Ms Paula Risikko under ceremonin i Bernadottebiblioteket.

Drottningen och Finlands talman Ms Paula Risikko under ceremonin i Bernadottebiblioteket. Foto: Yanan Li

Under ceremonin talade Drottningen bland annat om den utmaning som vi alla står inför när det gäller demensvård i världen. Att vårda de över 48 miljoner människor som lider av demens idag är inte tillräckligt. Vi måste också stödja forskning och främja utbildning av hög kvalitet för yrkesverksamma som arbetar med äldreomsorg och demens.

I sitt tal poängterade Drottningen vikten av att stödja forskning och främja utbildning av hög kvalitet för dem som arbetar med äldreomsorg och demens.

I sitt tal poängterade Drottningen vikten av att stödja forskning och främja utbildning av hög kvalitet för dem som arbetar med äldreomsorg och demens. Foto: Yanan Li

Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award instiftades med anledning av Drottningens 70-årsdag den 23 december 2013 med syfte att skapa förutsättningar för en varaktig positiv förändring inom vård och omsorg med fokus på äldre.

Förutom en prissumman ingår en sex månaders individuellt utformad praktikperiod.