Drottningen delade ut diplom

Onsdagen den 18 april delade Drottningen ut diplom till Silvia­arbetsterapeuter, Silvia­fysioterapeuter och Silvia­läkare vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Drottningen tillsammans med nydiplomerade Silviaarbetsterapeuter, Silviafysioterapeuter och Silvialäkare.

Drottningen tillsammans med nydiplomerade Silviaarbetsterapeuter, Silviafysioterapeuter och Silvialäkare. Foto Yanan Li

Magisterutbildningen i demensvård är framtagen av Karolinska Institutet i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och ges som en webbaserad uppdragsutbildning till läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som i sitt arbete möter patienter med demenssjukdom.

Drottningen talar vid ceremonin i Bernadottebiblioteket.

Drottningen talar vid ceremonin i Bernadottebiblioteket. Foto: Yanan Li

Vid ceremonin diplomerades och dekorerades de allra första Silvia­arbets­terapeuterna och Silvia­fysio­terapeuterna. Likaså diplomerades och dekorerades fjärde kullen Silvialäkare, bland annat Kinas första Silvialäkare.

Silviaarbetsterapeuter 2018

 • Maria Landin
 • Lena Nilsson
 • Elin Wulff

Silviafysioterapeuter 2018

 • Lana Berglund
 • Madelene Bruce Danielsson
 • Marie-Louise Carlström
 • Anneli Christie
 • Emma Gard
 • Emma Karlsson
 • Linda Larsson

Silvialäkare 2018

 • Ana Cornejo
 • Johan Samuelsson
 • Håkan Ström
 • Zhulin Zhou
Diplomeringsceremonin i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Diplomeringsceremonin i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Foto: Yanan Li