Kungen vid Skogsnäringsveckan

Tisdagen den 17 april närvarade Kungen vid Forum för bioekonomi under Skogsnäringsveckan på Münchenbryggeriet i Stockholm.

”I skogen finns både vår historia – och vår framtid”, sa Kungen i sitt tal vid Forum för bioekonomi.

”I skogen finns både vår historia – och vår framtid”, sa Kungen i sitt tal vid Forum för bioekonomi. Foto: Johan Marklund/Forum för bioekonomi

Kungen inledde med att hålla ett tal och därefter dela ut tre priser till åtta pristagare.

Greve Carl Bernadottes skogspris tilldelades Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna. Priset, som har delats ut i över 50 år, delas ut till en person som gjort skogsbruket utomordentliga tjänster och kombinerar vetenskap med praktik.

Guldkvisten som i år gick till Föreningen Skogens pris för att bygga broar mellan skogsbruket och omvärlden. Årets pristagare var: Irene Gustafsson och Björn Åström från Skogsmuseet i Lycksele kommun; Jan Hedberg från Skogsresor; Bo och Per Jonasson från Skogspodden samt Charlotte Bengtsson från Skogsforsk.

Kungen delar ut pris Jan Hedberg, Skogsresor. En av pristagarna av Guldkvisten.

Kungen delar ut pris Jan Hedberg, Skogsresor. En av pristagarna av Guldkvisten. Foto: Kungahuset.se

Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds kompetensutvecklingspris tilldelades teknologie doktor Fernando Alvarado, RISE Bioeconomy. Fernando Alvaro forskar om cellulosabaserade aerogeler- en biologiskt nedbrytbar produkt, framställd ur skogsråvara, som i framtiden kan komma att ersätta mikroplast.

I sitt tal sade Kungen att:

Kungen håller tal vid Skogsnäringsveckan på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Kungen håller tal vid Skogsnäringsveckan på Münchenbryggeriet i Stockholm. Foto: Kungahuset.se

Det är alltid lika fascinerande att vandra i en svensk skog och fundera på alla de saker som den här fantastiska råvaran kan användas till, och har använts genom historien. Tänk på alla de möjligheter som finns kvar att upptäcka och utveckla!

H.M. Konungen

Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan är en arena där branschen och samhällsintressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen.

Arenan har funnits i 150 år för att ge insikt och inspiration - och säkra utvecklingen av en livskraftig skogsindustri. Under Skogsnäringsveckan arrangerar Skogsindustrierna årligen Forum för Bioekonomi.