Kungen delade ut stipendier till unga ledare

Måndagen den 16 april delade Kungen ut stipendiet Kompass­rosen till fyra unga ledare som visat mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga. Vid ceremonin fick även unga ledare som genomgått utbildningen Värdebaserat ledarskap ta emot diplom ur Kungens hand.

Omid Mahmoudi, 23 år från Malmö och grundare av Ensamkommandes förbund och Mötesplats Otto fick ta emot utmärkelsen Kompassen vid ceremonin i Bernadottebiblioteket.

Omid Mahmoudi, 23 år från Malmö och grundare av Ensamkommandes förbund och Mötesplats Otto fick ta emot utmärkelsen Kompassen vid ceremonin i Bernadottebiblioteket. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Under eftermiddagens ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet delades Stiftelsen Ungt Ledarskaps stipendium Kompassrosen ut för tolfte året i rad. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium och delas ut till unga ledare under 25 år som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Hittills har 34 unga ledare fått stipendiet.

Under ceremonin i Bernadottebiblioteket fick unga ledare som genomgått utbildningen Värdebaserat ledarskap ta emot diplom ur Kungens hand.

Under ceremonin i Bernadottebiblioteket fick unga ledare som genomgått utbildningen Värdebaserat ledarskap ta emot diplom ur Kungens hand. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Kungen hälsar på stipendiaterna och scouternas generalsekreterare Katarina Hedberg i Bernadottebibliotekets förmak innan ceremonin.

Kungen hälsar på stipendiaterna och scouternas generalsekreterare Katarina Hedberg i Bernadottebibliotekets förmak innan ceremonin. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Årets stipendiater var:

Paulina Olsson, 24 år från Varberg, medgrundare av Peppy Pals. Paulina Olsson tilldelades stipendiet för att hon ”med värdebaserat ledarskap lär barn om mjuka mänskliga värden och empati med hjälp av hårda tekniska plattformar.”

Omid Mahmoudi, 23 år från Malmö, grundare av Ensamkommandes förbund och Mötesplats Otto i Malmö. Omid Mahmoudi tilldelades stipendiet för att han med värdebaserat ledarskap har visat att kraft och framtidstro hos en ensam ger hopp och förändring hos många tillsammans.”

Julius Kramer, 23 år från Stockholm, f.d. tjänsteman i Agenda 2030-delegationen och styrelseledamot i Scouternas världsscoutorganisation, WOSM. Julius Kramer tilldelades stipendiet för att han med ett värdebaserat ledarskap, fyllt av ödmjukt lärande och handlingskraft, lyft fram såväl viktiga samhällsfrågor som medmänniskor.”

Gustav Plantin, 21 år från Staffanstorp, ordförande i Staffanstorp United. Gustav Plantin tilldelades stipendiet för att han med värdebaserat ledarskap har vänt motsättningar till tolerans och samarbete och bidragit till ett bättre samhälle med fotbollen som verktyg.”

Paulina Olsson, 24 år från Varberg, medgrundare av Peppy Pals, tilldelas stipendiet Kompassrosen.

Paulina Olsson, 24 år från Varberg, medgrundare av Peppy Pals, tilldelas stipendiet Kompassrosen. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Julius Kramer, 23 år från Stockholm, f.d. tjänsteman i Agenda 2030-delegationen och styrelseledamot i Scouternas världsscoutorganisation, WOSM, tilldelas stipendiet Kompassrosen.

Julius Kramer, 23 år från Stockholm, f.d. tjänsteman i Agenda 2030-delegationen och styrelseledamot i Scouternas världsscoutorganisation, WOSM, tilldelas stipendiet Kompassrosen. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Under eftermiddagens ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet tog en mängd unga ledare emot diplom efter att genomgått ledarskapsutbildningen Värdebaserat ledarskap. Utbildningen har som mål att stärka unga ledares ledarskap genom att tydliggöra värderingar och vägleda hur dessa kan synas i beteendet och i livets alla beslut och ageranden.

Gustav Plantin, 21 år från Staffanstorp, ordförande i Staffanstorp United, tilldelas stipendiet Kompassrosen.

Gustav Plantin, 21 år från Staffanstorp, ordförande i Staffanstorp United, tilldelas stipendiet Kompassrosen. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Ungt ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsens bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap.

Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga människor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap. Bakom stipendiet står Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium och ska användas till den personliga ledarskapsutvecklingen.

Värdebaserat ledarskap är en folkhögskolekurs som arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med näringslivet och andra ideella ungdomsorganisationer med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Ceremonin i Bernadottebiblioteket inleddes med ett tal av Kungen.

Ceremonin i Bernadottebiblioteket inleddes med ett tal av Kungen. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se