Prins Carl Philip sprang Lilla barnets lopp

Söndagen den 15 april deltog Prins Carl Philip i Lilla barnets lopp i Hagaparken i Stockholm. Lilla barnets fond arrangerar loppet och alla intäkter går till svensk forskning om nyfödda barn.

Prins Carl Philip vid starten av ”Lilla barnets lopp” i Hagaparken.

Prins Carl Philip vid starten av ”Lilla barnets lopp” i Hagaparken. Foto: Pontus Lundahl/TT

Löparna kunde välja att springa fem eller tio kilometer. För yngre barn fanns ett eget lopp på 400 meter. Prinsen, som är beskyddare för Lilla barnets fond, sprang fem kilometer.

Prins Carl Philip vid målgång i ”Lilla barnets lopp”.

Prins Carl Philip vid målgång i ”Lilla barnets lopp”. Foto: Pontus Lundahl/TT

I Sverige behöver mer än 10 000 nyfödda barn varje år avancerad vård efter födseln för att överleva och inte drabbas av livslånga funktionsnedsättningar. Forskningen kring dessa små, nyfödda barn är livsviktig och därför startade den nationella föreningen Lilla barnets fond för tio år sedan.

Prins Carl Philip under ”Lilla barnets lopp” i Hagaparken.

Prins Carl Philip under ”Lilla barnets lopp” i Hagaparken. Foto: Pontus Lundahl/TT

Om Lilla barnets fond

Lilla barnets fond är en ideell förening som bildades 2008 med syfte att stödja medicinsk forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet och dess framtida hälsa. Styrelsen ansvarar för all verksamhet. Under styrelsen arbetar en forskningsnämnd som handlägger alla ansökningar om forskningsmedel. Basen för all verksamhet är medlemmarna som i samband med bland annat årsmötet har inflytande genom sin rösträtt.

Lilla barnets fond är medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, sedan februari 2012. FRII verkar för att insamling drivs etiskt, transparent och professionellt och Lilla barnets fond har förbundit sig att tillämpa FRIIs kvalitetskod.

Sedan 2009 är Prins Carl Philip officiell beskyddare av Lilla barnets fond.