Kungen gav företräde för Scouternas generalsekreterare

Torsdagen den 12 april gav Kungen företräde för Scouternas nuvarande generalsekreterare Katarina Hedberg som presenterade den blivande generalsekreteraren Petra Lindskog.

Kungen tillsammans med Petra Lindskog och Katarina Hedberg vid mötet på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med Petra Lindskog och Katarina Hedberg vid mötet på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Kungen fick också ett exemplar av Lägereldsrapporten, en skrift som tagits fram av barn och unga i Sverige för att få vuxna att agera på det som är viktigast för landets drygt två miljoner svenskar mellan 8 och 25 år.

Kungen heders­ordförande

Kungen är hedersordförande i Scouterna och sedan 1977 även hedersordförande i World Scout Foundation.