Drottningen och Prinsessan Madeleine i möte med World Childhood Foundation

Tisdagen den 10 april deltog Drottningen och Prinsessan Madeleine i ett möte med World Childhood Foundation International Council på Kungl. Slottet.

Drottningen och Prinsessan Madeleine under mötet med World Childhood Foundation.

Drottningen och Prinsessan Madeleine under mötet med World Childhood Foundation. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungahuset.se

Samverkansmöten inom World Childhood Foundations International Council hålls några gånger per år. Representanter från Childhoods fyra systerstiftelser, belägna i Sverige, Brasilien, USA och Tyskland, utbyter då erfarenheter och diskuterar frågor som är gemensamma.

World Childhood Foundation International Council under mötet på Kungl. Slottet.

World Childhood Foundation International Council under mötet på Kungl. Slottet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungahuset.se

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.