Kronprinsessan besökte Naturvårdsverket

Måndagen den 9 april besöket Kronprinsessan Naturvårdsverket i Stockholm.

Kronprinsessan tillsammans med Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

Kronprinsessan tillsammans med Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger. Foto: Karin Törnblom/IBL

Kronprinsessan hälsades välkommen till Naturvårdsverket av generaldirektör Björn Risinger som inledde med att berätta om Naturvårdsverkets verksamhetsidé samt om de nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030.

Därefter fick Kronprinsessan information om Naturvårdsverkets arbete inom klimat, fjällsäkerhet, plast och textilier samt ekosystemtjänster. Kronprinsessan fick även en rundvandring i Naturvårdsverkets lokaler samt träffa anställda.

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt.

Naturvårdsverket är en drivande och samordnande kraft i miljöarbetet och ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås samt vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.