Kungen besökte Östergötland

Den 27 mars besökte Kungen Motala och Linköping för att ta del av det arbete som genomförs för att öka beståndet av vissa fiskarter i Motala ström och delar av Svartån.

Kungen vid Motala ström under besöket i Östergötland.

Kungen vid Motala ström under besöket i Östergötland. Foto: Kungahuset.se

Under besöket i Östergötland tog Kungen del av information kring det projekt som genomförs för att återfå saknade naturvärden i Motala ström, till exempel storöring, harr och flodpärlmussla. Dessutom arbetar projektet med att förstärka övrig fauna i vattensystemet så som ål, vimma, färna och asp.

Kungen fick också ta del av planerna för att på sikt skapa förutsättningar för fisketurism i Motala ström och Svartån.