Drottningen i möten på Kungl. Slottet

Tisdagen den 27 mars deltog Drottningen i två möten som hölls på Kungl. Slottet.

Drottningen vid styrelsemötet för World Childhood Foundation.

Drottningen vid styrelsemötet för World Childhood Foundation. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Det första var ett styrelsemöte för World Childhood Foundation. Senare på dagen deltog Drottningen även i ett möte med styrelsen för H.M. Drottning Silvias Stiftelse Care About the Children.

Vid mötet deltog även representanter för Ensamkommandes Förbund som fått bidrag från stiftelsen.

Styrelsen för Care About the Children fick vid sitt möte besök av Ensamkommandes Förbund.

Styrelsen för Care About the Children fick vid sitt möte besök av Ensamkommandes Förbund. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

World Childhood Foundation

Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA. Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande.

Care About the Children

Stiftelsens ändamål är att ge stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Insamlingen till Care About the Children pågick under hösten 2013 och överlämnades som en gåva till Drottningen i samband med 70-årsdagen i december 2013. Drottningen är hedersordförande i stiftelsen.