Kronprinsessan besökte Malmö

Fredagen den 23 mars besökte Kronprinsessan Malmö för att få information kring Malmö stads arbete med Agenda 2030. Som avslutning på besöket i Malmö träffade Kronprinsessan elever, mentorer och läxhjälpare som deltar i Drivkrafts mentor- och läxhjälpsprogram.

Kronprinsessan tittar in i fyren under besöket hos Sysav i Malmö.

Kronprinsessan tittar in i fyren under besöket hos Sysav i Malmö. Foto: Andreas Hillergren/TT

Dagen inleddes på Form Design Center på Lilla Torg i Malmö där Malmö stad inledde med att berättade om sitt arbete med Agenda 2030. Representanter från staden lyfte vikten av att ha ett cirkulärt tänkande och att nästa generation är i fokus. Malmö stad var först med att skriva under Agenda 2030 och arbetar aktivt med att arbeta lokalt för att bidra globalt.

Kronprinsessan tillsammans arkitekt Juliet Leonette-Lidgren och Anna Heide från fastighetsföretaget Trion under besöket i Sege Park.

Kronprinsessan tillsammans arkitekt Juliet Leonette-Lidgren och Anna Heide från fastighetsföretaget Trion under besöket i Sege Park. Foto: Kungahuset.se

Som avslutning på förmiddagen fick Kronprinsessan information om utvecklingen av Sege Park – en tidigare vårdinrättning som planeras byggas om till ett blivande hållbart bostadsområde. Kronprinsessan fick möjlighet att besöka Sege Park där arkitekt Juliet Leonette-Lidgren och Anna Heide från fastighetsföretaget Trion berättade om planerna.

Kronprinsessan tillsammans med landshövding Annelie Hulthén, Sysavs vd Peter Engström och Rustan Nilsson som berättade om Sysavs verksamhet.

Kronprinsessan tillsammans med landshövding Annelie Hulthén, Sysavs vd Peter Engström och Rustan Nilsson som berättade om Sysavs verksamhet. Foto: Kungahuset.se

Över lunch besökte Kronprinsessan Malmö Latinskola där rektor Maria Jarlsdotter, lärarna Elin Dahmberg och Sara Böök samt eleverna Fanny Svensson och Anna Jörgensson berättade om skolans arbete med – Från oro till aktion med globala målen – hur Malmö Latinskola arbetar med Agenda 2030 målen och hur de lyfts in i skolans arbete och undervisning.

Kronprinsessan och landshövdingen träffar rektor Maria Jarlsdotter, lärarna Elin Dahmberg och Sara Böök samt eleverna Fanny Svensson och Anna Jörgensson på Malmö Latinskola.

Kronprinsessan och landshövdingen träffar rektor Maria Jarlsdotter, lärarna Elin Dahmberg och Sara Böök samt eleverna Fanny Svensson och Anna Jörgensson på Malmö Latinskola. Foto: Kungahuset.se

Efter lunch besökte Kronprinsessan Sysavs anläggning. Där fick Kronprinsessan information om hur Sysav arbetar med skolverksamhet – Sysavs miljöpedagoger träffar tusentals barn och ungdomar varje år där de berättar om sin verksamhet.

Rustan Nilsson berättar om Sysavs verksamhet.

Rustan Nilsson berättar om Sysavs verksamhet. Foto: Kungahuset.se

Som avslutning på besöket hos Sysav fick Kronprinsessan en guidad rundtur på avfallsanläggningen samt inne i avfallskraftvärmeverket.

Dagen i Malmö avslutades med att Kronprinsessan besökte Möllevångsskolan och Drivkraft. Kronprinsessan välkomnades till Möllevångskolan av rektor Andreas Katsanikos som berättade om skolan och samarbetet med Drivkraft.

Kronprinsessan tillsammans med elever, mentorer och läxhjälpare på Möllevångsskolan som berättat om sina erfarenheter från att ingå i Drivkraft.

Kronprinsessan tillsammans med elever, mentorer och läxhjälpare på Möllevångsskolan som berättat om sina erfarenheter från att ingå i Drivkraft. Foto: Kungahuset.se

Drivkraft bedriver mentor och läxverksamhet och får stöd av Kronprinsessparets stiftelse. Jessika Grundström, verksamhetschefen för Drivkraft, berättade om Drivkrafts arbete och utveckling i regionen, samt de specifika aktiviteterna som pågår på Möllevångskolan. Besöket avslutades med att Kronprinsessan träffade elever, mentorer och läxhjälpare som berättade om sina erfarenheter med att vara med i Drivkraft.

Om Malmös arbete kring Agenda 2030

Malmö ska bli en hållbar stad därför gör Malmö stad FN:s globala hållbarhetsmål till sina egna. Globala utmaningar är också lokala, där kommuner och landsting har en nyckelroll i arbetet. Malmö stad var den första kommunen i Sverige som skrev under Agenda 2030. Malmö är också en av pilotkommunerna till regeringens arbete med hållbarhetsmålen.

Om Drivkraft

Drivkraft vänder sig till barn på högstadiet med en erbjudan om en mentor. Mentorn och eleven träffas minst 2 gånger i månaden under ett läsår. Varje månad ordnar Drivkraft gemensamma aktiviteter för alla pågående mentorsrelationer. För många barn är det via Drivkraft man första gången får prova på att åka skridskor, testa kampsport, prova på ridning eller gå på en hockeymatch.

Drivkraft tillhandahåller även läxhjälp 1-2 timmar/vecka på de skolor de samarbetar med. Denna bemannas med frivilliga läxhjälpare och erbjuder eleverna stöd och hjälp med sina läxor i deras egen miljö, direkt efter skolans slut.

Drivkraft finns idag på 19 skolor i Malmö, Helsingborg och Landskrona.

Om Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets Stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen initiativet Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.