Prins Daniel vid Prins Daniels Entreprenörsdag

Torsdagen den 22 mars deltog Prins Daniel i Prins Daniels entreprenörsdag. För fjärde året samlades unga entreprenörer från hela landet till en inspirationsdag arrangerad av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Prins Daniels Fellowship.

Prins Daniel anländer till entreprenörsdagen.

Prins Daniel anländer till entreprenörsdagen. Foto: Erik Cronberg

Ett hundratal speciellt inbjudna entreprenörer samlades för att delta i Prins Daniels entreprenörsdag på IVA i Stockholm. Syftet med dagen var att inspirera unga entreprenörer, bygga nätverk och gemensamt diskutera erfarenheter och upplevelser av att vara entreprenör. De erfarna entreprenörerna Alan Mamedi, Johanna Wollert Melin, Carl Pei och Lena Apler stod på scen och berättade om sina erfarenheter.

I sitt tal berättade Prins Daniel att han som svensk ofta känner en stolthet över hur vi som nation presterar.

I sitt tal berättade Prins Daniel att han som svensk ofta känner en stolthet över hur vi som nation presterar. Foto: Erik Cronberg

Innan dess hade Prins Daniel hälsat alla välkomna. I sitt tal sade Prinsen bland annat:

Här i Sverige har vi skogen och malmen att tacka för väldigt mycket. Men utan företagsamma människor hade det fortfarande bara varit träd och sten, i stället för arbetstillfällen och exportinkomster.

Som svensk känner jag ofta en stolthet över hur vi som nation presterar. Inte minst ni entreprenörer. Vi ligger ofta bra till i internationella jämförelser, oavsett om det gäller innovations­kraft, transparens, låg korruption eller antal unicorns.

H.K.H. Prins Daniel

Senare under eftermiddagen hölls rundabordssamtal där de unga entreprenörerna tillsammans med inspiratörer talade kring ämnen som internationalisering, försäljning och styrelsefrågor.

Prins Daniel vid eftermiddagens runda bordssamtal.

Prins Daniel vid eftermiddagens runda bordssamtal. Foto: Erik Cronberg

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

IVA bildades 1919 och är Sveriges näst yngsta akademi. 1916 diskuterades i riksdagen behovet av ett statligt forskningsinstitut med fokus på bränsle- och kraftfrågor. Uppdraget breddades dock snabbt till att omfatta all teknisk-vetenskaplig forskning och 1919 hade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sitt första möte i lokalerna på Grev Turegatan i Stockholm.