Kronprinsessan besökte Amfibieregementet

Torsdagen den 22 mars besökte Kronprinsessan Amfibie­regementet (Amf 1) på Berga.

Kronprinsessan genomför stridsskjutning.

Kronprinsessan genomför stridsskjutning. Foto: Magnus Lindstedt, Försvarsmakten

Under besöket fick Kronprinsessan information om Amfibieregementets verksamhet. På plats fick Kronprinsessan bland annat genomföra strids­skjutning samt genomföra skarpt handgranatkast.

Kronprinsessan anslöt också till grundutbildningskompaniet som just nu genomför övningen Torleif. Kronprinsessan gick med soldaterna under en del av deras övning.

Besöket avslutades med att Kronprinsessan fick typutbildning för svävare. Kronprinsessan framförde, under handledning, svävaren under delar av den avslutande turen mellan Berga och Lidingö utanför Stockholm.

Kronprinsessan instrueras inför genomförande av skarpt handgranatskast.

Kronprinsessan instrueras inför genomförande av skarpt handgranatskast. Foto: Magnus Lindstedt, Försvarsmakten

Kronprinsessan tillsammans med överstelöjtnant Fredrik Herlitz.

Kronprinsessan tillsammans med överstelöjtnant Fredrik Herlitz. Foto: Magnus Lindstedt, Försvarsmakten

Foto: Magnus Lindstedt, Försvarsmakten

Kronprinsessan i samtal med soldater och officerare vid Amf 1.

Kronprinsessan i samtal med soldater och officerare vid Amf 1. Foto: Magnus Lindstedt, Försvarsmakten