Utrikesnämnd på Kungl. Slottet

Tisdagen den 20 mars hölls en utrikesnämnd på Kungl. Slottet.

Kungen hälsar på talman Urban Ahlin och övriga ledamöter i Utrikesnämnden.

Kungen hälsar på talman Urban Ahlin och övriga ledamöter i Utrikesnämnden. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen där Kungen sitter ordförande. Nämnden består av talmannen och nio andra ledamöter från riksdagen samt nio suppleanter.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. I grundlagen står det att ”Regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”

Kronprinsessan är med vid utrikesnämnden.

Utrikesnämnden samlad i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Utrikesnämnden samlad i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se