Kungafamiljen vid Te Deum i Slottskyrkan

Måndagen den 12 mars hölls Te Deum i Slottskyrkan på Kungl. Slottet med anledning av H.K.H. Prinsessan Adriennes födelse. Kungaparet, Kronprinsessparet, Prinsparet och herr Christopher O'Neill närvarade vid tacksägelse­gudstjänsten tillsammans med representanter från det officiella Sverige samt hovets personal

Kungafamiljen anländer till tacksägelsegudstjänsten i Slottskyrkan, ledda av ceremonimästare Odd Zschiedrich.

Kungafamiljen anländer till tacksägelsegudstjänsten i Slottskyrkan, ledda av ceremonimästare Odd Zschiedrich. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Vid en kunglig födsel hålls en tacksägelsegudstjänst, Te Deum. Te Deum är en gammal kyrklig ceremoni som i kungliga sammanhang äger rum vid stora viktiga händelser i Kungahuset: dop, födelsedagar, jubileer och andra högtidstillfällen.

Vid Te Deum deltar representanter från det officiella Sverige samt hovets personal.

Vid Te Deum deltar representanter från det officiella Sverige samt hovets personal. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Herr Chris O'Neill tillsammans med övriga i Kungafamiljen under tacksägelsegudstjänsten i Slottskyrkan.

Herr Chris O'Neill tillsammans med övriga i Kungafamiljen under tacksägelsegudstjänsten i Slottskyrkan. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se