Prins Carl Philip besökte Myndigheten för tillgängliga medier

Tisdagen den 6 mars besökte Prins Carl Philip Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i Stockholm.

Bengt Fredriksson berättar för Prinsen om myndighetens nyhetstidning ”8 sidor” som är skriven på lättläst svenska.

Bengt Fredriksson berättar för Prinsen om myndighetens nyhetstidning ”8 sidor” som är skriven på lättläst svenska. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Vid besöket visade Andreas Palmaer upp en mängd boktitlar som ges ut i lättläst form.

Vid besöket visade Andreas Palmaer upp en mängd boktitlar som ges ut i lättläst form. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Besöket inleddes med att Magnus Larsson, generaldirektör för MTM, berättade om verksamheten samt framtidsstrategin.

Kaisa-Marie Gustafsson visar tidningsläsarappen Akila för Prins Carl Philip.

Kaisa-Marie Gustafsson visar tidningsläsarappen Akila för Prins Carl Philip. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Därefter besökte Prinsen en utställning där MTM:s olika verksamheter presenterades, bland annat LL-förlaget, tidningen 8 Sidor, Akila, Legimus och talböcker samt information om taktil verksamhet.

Ingrid Källström visar Prinsen hur man i så kallade taktila bilderböcker återger bilderna i olika material, kontrastrika färger och har upphöjda ytor för att läsaren ska kunna uppfatta bilden med känseln.

Ingrid Källström visar Prinsen hur man i så kallade taktila bilderböcker återger bilderna i olika material, kontrastrika färger och har upphöjda ytor för att läsaren ska kunna uppfatta bilden med känseln. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Prinsen fick information om de olika verksamheterna samt möjlighet att prova olika hjälpmedel. Som avslutning på besöket deltog Prinsen vid ett rundabordssamtal där man samtalade kring MTM:s framtidsstrategi Användarna i fokus, marknaden och vi.

2016 deltog Prinsen vid konferensen Take Part – Human Perspectives on Inclusive Publishing som arrangerades av bland andra Myndigheten för tillgängliga medier.