Kungen höll avskedsaudienser

Torsdagen den 1 mars hölls avskedsaudienser på Kungl. Slottet för Makedoniens ambassadör Ms Aleksandra Nakjeva Ruzhin, Chiles ambassadör Mr José Goni och Thailands ambassadör Mr Kiattikhun Chartprasert.

Kungen tillsammans med Makedoniens ambassadör Ms Aleksandra Nakjeva Ruzhin.

Kungen tillsammans med Makedoniens ambassadör Ms Aleksandra Nakjeva Ruzhin. Foto: Kungahuset.se

Kungen tog emot Chiles ambassadör H.E. Mr José Goni vid dagens avskedsaudiens.

Kungen tog emot Chiles ambassadör H.E. Mr José Goni vid dagens avskedsaudiens. Foto: Kungahuset.se

Kungen och Thailands ambassadör Mr Kiattikhun Chartprasert vid avskedsaudiensen i Prinsessan Sibyllas våning, Kungl. Slottet.

Kungen och Thailands ambassadör Mr Kiattikhun Chartprasert vid avskedsaudiensen i Prinsessan Sibyllas våning, Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.

Till toppen