Kronprinsessan vid Stockholm Resilience Centre

Tisdagen den 20 februari besökte Kronprinsessan Stockholm Resilience Centre för att ta del av aktuell forskning kring lokala, regionala och internationella vattenfrågor.

Kronprinsessan tillsammans med Thorsten Bleckner, SRC, Juha Salonsaari, Stockholms stad, Linda Svensson, Solna stad.

Kronprinsessan tillsammans med Thorsten Bleckner, SRC, Juha Salonsaari, Stockholms stad, Linda Svensson, Solna stad. Foto: Kungahuset.se

Föredragningarna på Stockholm Resilience Centre (SRC) inleddes av Juha Salonsaari, vattensamordnare och projektledare Stockholms stad, och Linda Svensson, limnolog Solna stad, som talade kring kommunens intresse och ansvar för Brunnsvikens vatten. Därefter diskuterades Mälarens miljöstatus och status som vattentäkt.

Under eftermiddagens andra session talade Kristina Gjerde, Internationella naturvårdsunionen IUCN, Carl Folke (SRC) och Henrik Österblom (SRC) kring hanteringen av världshaven.

Dagen avrundades med en lägesrapportering kring Keystone Dialogues och SeaBOS initiativet.

För att hantera de globala utmaningar som de marina ekosystemen står inför har forskare vid Stockholm Resilience Centre tagit initiativ till en global koalition med flera av världens största fisk- och skaldjursföretag. Initiativet kallas Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS)

Initiativet har kommit tillstånd genom en rad möten, så kallade dialoger, mellan forskare och företagen. Kronprinsessan har deltagit i dessa möten, som på Maldiverna i november 2016, i Japan april 2017, Stockholm maj 2017 och New York juni 2017.

Stockholm Resilience Centre

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

I fokus står systemens resiliens – deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.

Målet är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Kronprinsessan arbetar framförallt med frågor som rör vatten och hälsa.