Kronprinsessparet i Litauen

Fredagen den 16 februari besökte Kronprinsessparet Litauen för att närvara vid 100-årsjubileet av återupprättandet av landets oberoende. Kronprinsessparet deltog vid de officiella ceremonierna i Vilnius. Den 16 februari är Litauens nationaldag.

Litauen firar hundra år sedan återupprättandet av landets oberoende 1918. Kronprinsessparet närvarade under fredagen vid de officiella ceremonierna i Vilnius.

Litauen firar hundra år sedan återupprättandet av landets oberoende 1918. Kronprinsessparet närvarade under fredagen vid de officiella ceremonierna i Vilnius. Foto: Zygimantas Gedvila/TT

Dagen i Vilnius inleddes på Presidentpalatset där president Dalia Grybauskaite hälsade välkommen.

Därefter hölls en ceremoni där Litauens, Lettlands och Estlands flaggor hissades och sedan ringde 100 kyrkklockor, simultant, över Litauen.

Litauens president Dalia Grybauskaite under firandet i Vilnius.

Litauens president Dalia Grybauskaite under firandet i Vilnius. Foto: Zygimantas Gedvila

Presidentpalatset

Presidentpalatsets historia går tillbaka till slutet av 1300-talet då Litauen blev kristet och den dåvarande byggnaden blev residens för Vilnius första biskop. Under påföljande sekler drabbades palatset av upprepade eldsvådor, krig och oroligheter. Efter att Litauen blev en del av det ryska imperiet blev palatset tillfällig boning för tsaren och sedermera den ryske generalguvernörens residens.

År 1920, innan Vilniusregionen övertogs av Polen, var palatset det litauiska utrikesministeriets och nyhetsbyrån ELTA:s huvudkontor. Efter andra världskriget tjänade palatset som hemvist för den lokala sovjetiska officerskåren. Byggnaden blev presidentpalats 1997.

Under Kronprinsessparets möte med president Dalia Grybauskaite.

Under Kronprinsessparets möte med president Dalia Grybauskaite. Foto: Zygimantas Gedvila/TT

I Vilnius katedral hölls sedan en Katolsk mässa under ledning av ärkebiskop Gintaras Grusas.

Därefter hölls en lunch i Storfurstarnas palats under värdskap av president Dalia Grybauskaite, vilken följdes av ett möte mellan Kronprinsessparet och presidenten.

Under en visning av utgrävningarna i källarvåningen i Storfurstarnas palats. Palatset hade sin blomstringstid för cirka 400 år sedan.

Under en visning av utgrävningarna i källarvåningen i Storfurstarnas palats. Palatset hade sin blomstringstid för cirka 400 år sedan. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessparets dag i Vilnius avrundades på Svenska ambassadens residens. Här samlades den svenska delegationen, Litauens utbildningsminister Jurgita Petrauskiene , elever och personal från Vilnius Vytautas Magnus Gymnasium och svenska ambassadens personal för att uppmärksamma Sveriges och Litauens arbete med att uppnå FN:s globala mål inom ramen för Agenda 2030.

Kronprinsessan invigde Svenska Institutets nya utställning om framsteg som gjorts i arbetet med att uppnå FN:s globala mål. Kronprinsessan höll tal och lyfte vikten av samarbete mellan länderna kring Östersjön. Att havet förbinder oss och att vi behöver samarbeta för att rädda havet. Kronprinsessan poängterade också de historiska banden och att dagens möten också gett möjligheter att reflektera över våra länder idag och i framtiden.

Kronprinsessparet fick därefter tillfälle att tala med litauiska ungdomar om deras syn på framtiden med fokus på hållbarhetsmålen.

Kronprinsessparet tillsammans med elever och personal från Vilnius Vytautas Magnus Gymnasium samt Litauens ambassadör i Sverige Algimantas Rimkunas och Sveriges ambassadör i Litauen Maria Christina Lundqvist.

Kronprinsessparet tillsammans med elever och personal från Vilnius Vytautas Magnus Gymnasium samt Litauens ambassadör i Sverige Algimantas Rimkunas och Sveriges ambassadör i Litauen Maria Christina Lundqvist. Foto: Kungahuset.se

Svenska ambassaden satsar under 2018 på att uppmärksamma Agenda 2030, med fokus på framåtblick och avstamp i Litauens 100-årsfirande. I början av året lanserade statsrådet Anna Ekström och den litauiska utbildningsministern ambassadens uppsatstävling för gymnasie­ungdomar med fokus på FN:s globala mål. Lanseringen ägde rum på Vytautas Magnus Gymnasium med medverkan av skolans personal och elever. Uppsatserna kommer att publiceras i en tryckt bok.

Ceremonierna tv-sändes och visades även ute på torg och gator i Vilnius.

Ceremonierna tv-sändes och visades även ute på torg och gator i Vilnius. Foto: Kungahuset.se

De baltiska staterna 100 år

År 2018 har det gått hundra år sedan Estland, Lettland och Litauen utropade sin självständighet, vilket kommer att firas under året. Precis som Finland uppstod Estland, Lettland och Litauen som nationalstater efter det ryska kejsarrikets sönderfall 1917–18.

Kronprinsessparet kommer även att närvara vid firandet av Lettland, fredagen den 27 april, och Estland, söndagen den 19 augusti.

De senaste svenska statsbesöken ägde rum i Litauen oktober 2015, i Lettland mars 2014, i Estland 1992.