Prins Daniel besöker Röda korset i Malmö

Torsdagen den 15 februari var Prins Daniel i Malmö för att besöka Röda korsets lokala frivilligverksamhet samt behandlingscentret för krigsskadade och torterade.

Margareta Wahlström, ordförande Röda korset, Prins Daniel och Annelie Hultén, landshövding i Skåne län, under presentationen av Malmökretsens verksamhet för utsatta Malmöbor.

Margareta Wahlström, ordförande Röda korset, Prins Daniel och Annelie Hultén, landshövding i Skåne län, under presentationen av Malmökretsens verksamhet för utsatta Malmöbor. Foto: Emil Langvad/TT

Dagen inleddes i Röda korsets lokaler på Norra Parkgatan i Malmö, där Prinsen fick en presentation av Röda korsets verksamhet i världen och i Sverige – nationellt och lokalt.

I Malmö finns Malmökretsen som bedriver en verksamhet för utsatta Malmöbor med särskilt fokus på barn i skyddat boende. Grunden för arbetet vilar på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang. Frivilliga finns i drygt fyrtio olika verksamhetsgrupper och under 2017 motsvarade deras engagemang cirka fyrtio heltidstjänster.

Senare under dagen besökte Prins Daniel ett av Röda korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Röda korset driver sedan 1985 behandlingscenter för krigsskadade och torterade flyktingar. Här arbetar professionella team bestående av psykologer och psykoterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster), kuratorer, läkare, tolkar och administratörer. I landet behandlades under 2017 över 2 000 patienter för trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser

Röda Korsets behandlingscenter finns i Malmö (filialer i Hässleholm och Kristianstad), Göteborg (med mobilt ungdomsteam), Skövde (med mobil verksamhet i Vänersborgsregionen), Uppsala, Skellefteå (filialer i Umeå och Luleå) och i Stockholm (fristående stiftelseverksamhet). Teamen har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder och specialiseringar och för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan.

Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström och Kerstin Larsson, ordförande i Malmökretsen, hälsar Prins Daniel välkommen.

Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström och Kerstin Larsson, ordförande i Malmökretsen, hälsar Prins Daniel välkommen. Foto: Emil Langvad/TT

Röda korset

Röda korset grundades år 1863 på initiativ av Henri Dunant för att hjälpa krigsoffer. Organisationen har cirka 115 miljoner medlemmar i 177 länder. Den internationella rödakorsrörelsen består dels av Internationella rödakorskommittén, dels av Internationella rödakors- och röda halvmånefederationen (ICRC). Internationella rödakorskonferensen är rörelsens högsta beslutande organ. Kommittén har sitt säte i Genève och består av 25 schweiziska ledamöter

Svenska röda korset (SRK) bildades 1865. Föreningen har kring 360 000 medlemmar inklusive ca 40 000 frivilligarbetare organiserade i ett hundratal tjänstgöringsområden i tio regioner.