Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Torsdagen den 15 februari tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Kungen tar emot Sydkoreas ambassadör Lee Jeong-kyu.

Kungen tar emot Sydkoreas ambassadör Lee Jeong-kyu. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Sydkoreas ambassadör Lee Jeong-kyu, Egyptens ambassadör Alaa Hegazy, Iraks ambassadör Ahmed Kamal Hasan Al-Kamaly och Luxemburgs ambassadör Janine Finck.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Vice ceremonimästaren, Luxemburgs ambassadör Janine Finck, UD:s introduktör Ingrid Hjelt af Trolle och kabinettskammarherren, på Kungl. Slottet.

Vice ceremonimästaren, Luxemburgs ambassadör Janine Finck, UD:s introduktör Ingrid Hjelt af Trolle och kabinettskammarherren, på Kungl. Slottet. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungahuset.se

Egyptens ambassadör Alaa Hegazy anländer till Kungl. Slottet tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg,

Egyptens ambassadör Alaa Hegazy anländer till Kungl. Slottet tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg, Foton: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungl. Slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Iraks ambassadör Ahmed Kamal Hasan Al-Kamaly och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani.

Iraks ambassadör Ahmed Kamal Hasan Al-Kamaly och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se

Ambassadören hämtas upp på Utrikesdepartementet vid Gustaf Adolfs torg av Hovstallets ekipage och körs till Kungl. Slottet.

Ambassadören hämtas upp på Utrikesdepartementet vid Gustaf Adolfs torg av Hovstallets ekipage och körs till Kungl. Slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungahuset.se