Drottningen och Kronprinsessan vid internationellt toppmöte om våld mot barn

Onsdagen den 14 februari deltog Drottningen och Kronprinsessan i Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit, som hölls på Münchenbryggeriet i Stockholm. Sveriges regering arrangerar konferensen med syftet att dela goda erfarenheter och nya lösningar i arbetet mot våld mot barn.

Drottningen talar vid högnivåkonferensen Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit.

Drottningen talar vid högnivåkonferensen Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit. Foto: Christine Olsson/TT

Ungdomsdelegaterna deltar i konferensen, bland annat genom att delge tankar och synpunkter på konferensens olika sessioner.

Ungdomsdelegaterna deltar i konferensen, bland annat genom att delge tankar och synpunkter på konferensens olika sessioner. Foto: Kungahuset.se

Som en del i att uppnå detta mål har Sveriges regering bjudit in till den internationella högnivåkonferensen Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit. Till mötet som hålls på Münchenbryggeriet i Stockholm kom ministrar från 75 länder, ungdomsdelegater och representanter från FN-organ, civilsamhället, akademin och näringslivet.

”Framför allt måste vi bryta tystnaden kring våld mot barn”, sa Drottningen i sitt tal vid Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit.

”Framför allt måste vi bryta tystnaden kring våld mot barn”, sa Drottningen i sitt tal vid Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit. Foto: Christine Olsson/TT

Under onsdagsmorgonen inleddes den två dagar långa konferensen. Drottningen höll tal och sa:

Det krävs en hel del av oss för att få stopp på våldet mot barn. Och det blir inte lätt. Men det är vår skyldighet att agera nu. Vi kan inte fortsätta påstå att vi inte vet. Vi har informationen som visar hur omfattande problemet är. Minst tre fjärdedelar av världens barn har upplevt våld. Vi känner till de förödande konsekvenserna av våld, både för barnen och för våra samhällen.

Och vi vet också hur det kan förhindras. Vi har bevisen. Kanske inte tillräckligt många än, men så pass att det räcker. [ … ]

Att få stopp på våldet mot barn kräver resurser. Vi behöver stötta föräldrar och lärare, utbilda polis och socialarbetare, investera i barnomsorg, förskola och tekniska lösningar för att skydda barnen på nätet. Vi behöver bra metoder för att upptäcka och behandla trauma, vi behöver uppsökande verksamhet, telefonjourer, bättre lagstiftning och mycket mer. Ja, det kräver tid, kunskap och resurser.

Men det är så mycket vi kan göra som inte handlar om pengar. [ ... ] Framför allt måste vi bryta tystnaden kring våld mot barn.

H.M. Drottningen

Bland onsdagens huvudtalare fanns även statsminister Stefan Löfven och FN:s vice generalsekreterare Amina J. Mohammed. Förutom talare bjuder dagarna på flera workshops där deltagarna får möjlighet att diskutera och utbyta kunskap och expertis kring olika teman som rör våld mot barn.

FN:s chef för narkotikafrågor, Yury Fedotov, talade under onsdagsförmiddagen.

FN:s chef för narkotikafrågor, Yury Fedotov, talade under onsdagsförmiddagen. Foto: Kungahuset.se

Om konferensen

Sveriges regering står som värd för högnivåkonferensen Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit som äger rum på Münchenbryggeriet i Stockholm den 14–15 februari .

Medarrangörer för konferensen är Globala partnerskapet mot våld mot barn och WePROTECT Global Alliance.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, Kronprinsessan och Drottningen tillsammans med ungdomsdelegater som deltar i konferensen.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, Kronprinsessan och Drottningen tillsammans med ungdomsdelegater som deltar i konferensen. Foto: Kungahuset.se

Globala partnerskapet mot våld mot barn

Globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli 2016 och är ett gemensamt initiativ från ett antal regeringar, Unicef, WHO med flera, för internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och andra aktörer för att uppnå förändring. Initiativet är kopplat till de globala målen i Agenda 2030, särskilt mål 16.2 om att förebygga och stoppa våld samt exploatering av barn.