Drottningen vid Silviahemmets certifiering av Tyresö kommun

Tisdagen den 13 februari var Drottningen på Tyresö slott för att överlämna stiftelsen Silviahemmets certifikat för kunskap om god demensvård till Tyresö kommun. Kommunen är först ut i Sverige med att ha utbildat samtliga medarbetare inom äldreomsorgen i demensvård.

Socialnämndens ordförande Dick Bengtson tar emot Silviahemmets certifiering av Drottningen.

Socialnämndens ordförande Dick Bengtson tar emot Silviahemmets certifiering av Drottningen. Foto: Yanan Li

Tyresö har de senaste åren storsatsat på demensvård och utbildat alla medarbetare som kommer i kontakt med äldre i demensvård. Det innebär att samtliga medarbetare, kring 450 personer, inom äldrevården i kommunen, såväl privata som kommunala verksamheter, har genomgått stiftelsen Silviahemmets demensvårdsutbildning.

Demenssjuksköterskan och Silviasjuksköterskan Lena Nylund berättar om genomförandet av utbildningen i Tyresö.

Demenssjuksköterskan och Silviasjuksköterskan Lena Nylund berättar om genomförandet av utbildningen i Tyresö. Foto: Yanan Li

Under ceremonin på Tyresö slott delade Drottningen ut Silviahemmets certifiering till Tyresö kommun. Tyresö är därmed den första kommunen någonsin att Silviahem certifieras i sin helhet.

Tyresö är Sveriges första demenscertifierade kommun.

Tyresö är Sveriges första demenscertifierade kommun. Foto: Yanan Li

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen. Silviahemmet har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet.

Regelbundet anordnas utbildningar för medarbetare i vård och omsorg liksom för anhöriga. Idag finns över 800 Silviasystrar och Silviasjuksköterskor utbildade i demensvård vid Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet. Silvialäkare blir allt fler genom samarbete med Karolinska institutet och snart kommer genom samarbetet med KI även Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter kunna diplomeras.

Jämte utbildningarna finns också dagverksamheten på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet. I maj 2017 invigde Drottningen SilviaBo, Silviahemmets anpassade bostäder för personer med demenssjukdom.