Kungaparet och Kronprinsessparet vid Ätten Bernadotte 200 år på Sveriges tron

Den 5 februari 2018 är det 200 år sedan Karl XIII avled och Karl XIV Johan blev regent. Med anledning av jubileumsdagen närvarade Kungaparet och Kronprinsessparet under måndagseftermiddagen vid seminariet Ätten Bernadotte 200 år på Sveriges tron, i Rikssalen på Kungl. Slottet. Seminariet utgjorde också invigningen av märkesåret 2018.

Kungen vid seminariet ”Ätten Bernadotte 200 år på Sveriges tron”.

Kungen vid seminariet ”Ätten Bernadotte 200 år på Sveriges tron”. Foto: Kungahuset.se

Eftermiddagens seminarium Ätten Bernadotte 200 år på Sveriges tron arrangerades av Kungl. Husgerådskammaren. Bland de kring 300 gästerna fanns medlemmar av den Kungliga familjen, representanter för regeringen och de politiska partierna, de kungliga akademierna, myndigheter och organisationer.

Föredragen varvades med musik skapad av medlemmar av ätten Bernadotte, som prins Gustaf och prinsessan Eugénie. Hovtrumpetare Olle Hermansen, frälsnings officer Daniel Viklund, Nya Prinskvartetten, Arméns Musikkår med flera musiker framträdde under ledning av hovorganist Mary Ljungquist Hen.

Riksmarskalk Svante Lindqvist hälsade välkommen och talade kring Jean Baptiste Bernadottes väg från soldat i franska armén till kung av Sverige. Riksmarskalken avslutade sitt anförande med att inviga Bernadotteåret.

Därefter följde seminariets första del som handlade om konst, kultur och humaniora.

Margareta Nisser-Dalman, överintendent Kungl. Husgerådskammaren, talar om Bernadotteporträtt. Här syns konstnären Olle Hamngrens målning av Kungen, som hänger i Nordstjärneordens sal på Kungliga slottet. Drottningens porträtt är målat av konstnären Urban Larsson och finns att se på Gripsholms slott.

Margareta Nisser-Dalman, överintendent Kungl. Husgerådskammaren, talar om Bernadotteporträtt. Här syns konstnären Olle Hamngrens målning av Kungen, som hänger i Nordstjärneordens sal på Kungliga slottet. Drottningens porträtt är målat av konstnären Urban Larsson och finns att se på Gripsholms slott. Foto: Kungahuset.se

Margareta Nisser-Dalman, överintendent Kungl. Husgerådskammaren, gav en bild av Bernadotterna genom konsten i ett föredrag med titeln Bernadotteporträtt 15 regenter och gemåler på 15 minuter.

Om Bernadotterna som byggherrar berättade sedan Johan Cederlund, museichef Zornmuseet. Det berörde ättens bidrag till ny- och ombyggnationer av slott, villor och trädgårdar med exempel som Rosendals slott, Kungliga slottet i Oslo, Sollidens slott, Sofiero slott och Waldemarsudde.

Slottsbibliotekarie Arvid Jakobsson berättade att Bernadotterna inte bara läst böcker, de har också skrivit böcker. Karl XIV Johan publicerade sina order och proklamationer från fälttåget 1813, Oscar II:s bibliografi omfattar fler än 200 titlar, prins Wilhelm skrev inom de flesta genrer och drottning Victoria publicerade en reseskildring av sina två resor till Egypten runt 1890.

Slottsbibliotekarie Arvid Jakobsson berättade att Bernadotterna inte bara läst böcker, de har också skrivit böcker. Karl XIV Johan publicerade sina order och proklamationer från fälttåget 1813, Oscar II:s bibliografi omfattar fler än 200 titlar, prins Wilhelm skrev inom de flesta genrer och drottning Victoria publicerade en reseskildring av sina två resor till Egypten runt 1890. Foto: Kungahuset.se

Tf. slottsbibliotekarie Arvid Jakobsson, talade om Bernadotterna och Bernadotte­biblioteket. Här finns kring 100 000 böcker, som innehafts av familjen Bernadotte, främst kungarna och drottningarna, från Karl XIV Johan och drottning Desirée till och med Gustaf VI Adolf och drottning Louise. I de bernadotteska biblioteken finns också fotografier, musikalier, kartor, litografier och hyllningsadresser.

Lars Ljungström, förste intendent Kungl. Husgerådskammaren, talade kring De konst­närliga och humanvetenskapliga Bernadotterna – bland annat om ett engagemang för konst och musik, inte bara som mecenater eller amatörer, utan också i flera fall som utövande konstnärer på hög nivå.

Bernadotterna som kulturlivets befrämjare var ämnet för ceremonimästare Odd Zschiedrich, tidigare kanslichef vid Svenska Akademien. Han berörde ättens engagemang i och kunskap om konst och kultur, liksom det sociala och samhälleliga engagemanget.

Under seminariet ”Ätten Bernadotte 200 år på Sveriges tron”, i Rikssalen på Kungl. Slottet.

Under seminariet ”Ätten Bernadotte 200 år på Sveriges tron”, i Rikssalen på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Efter en paus fortsatte seminariet med ämnen som religion, samhälle, politik, ekonomi och naturvetenskap. Biskop, överhovpredikanten Johan Dalman inledde med att tala kring Bernadotterna och religionen.

Bernadotterna i humanitetens och mänsklighetens tjänst var rubriken för Kerstin Hagsgård, intendent Kungl. Husgerådskammaren, föredragning. Den berörde Bernadotternas filantropiska engagemang, som har en lång historia. Medlemmar ur familjen har gjort stora insatser inom områden som vetenskap, kultur, vård och ungdomsverksamhet.

F.d. riksarkivarien Erik Norberg talade sedan om Bernadotterna i krig, fred och neutralitet.

Bernadotterna – ekonomi och politik var professor Lars Engwalls ämne. Han berättade om den kraftfulla ekonomiska utveckling och de politiska reformer som Sverige genomgått under 200 år.

Professor Anders Karlqvist avrundade eftermiddagen med att tala om Bernadotterna och naturvetenskapen – om det kungliga engagemanget och stödet till forskningen, historiskt och idag.

Kungen avslutade dagen med att tacka alla som bidragit till programmet och alla som närvarat.

Kungen avslutade dagen med att tacka alla som bidragit till programmet och alla som närvarat. Foto: Kungahuset.se

Kungen avslutade eftermiddagens seminarium och sa:

Rikssalen, ja hela Kungliga Slottet, är en historisk plats. Det påminns vi ofta om, vi som har förmånen att ha slottet som arbetsplats. Och inte minst i dag, då vi uppmärksammar det tronskifte som ägde rum just här för nästan 200 år sedan. Då kronprins Karl Johan blev kung Karl XIV Johan.

Min önskan är att slottet också ska vara en levande plats; en plats för samtal. En länk mellan vår historia och vår samtid. Jag vågar tro att det också skulle ha varit min förfader Karl XIV Johans önskan.

H.M. Konungen

Dagen avslutades med en mottagning i Bernadottegalleriet.

Eftermiddagen i Rikssalen avslutades med Edouard Du Puys ”Folksång - Carl Johan vår kung” framförd av Slottskören, Slottskyrkans Vokalensemble och ensemble ur Arméns Musikkår under ledning av hovorganist Mary Ljungquist Hén.

Eftermiddagen i Rikssalen avslutades med Edouard Du Puys ”Folksång - Carl Johan vår kung” framförd av Slottskören, Slottskyrkans Vokalensemble och ensemble ur Arméns Musikkår under ledning av hovorganist Mary Ljungquist Hén. Foto: Kungahuset.se