Kronprinsessan i möte med David Beasley, World Food Program

Fredagen den 2 februari gav Kronprinsessan företräde för David Beasley, verkställande direktör för World Food Program (WFP). WFP är en organisation inom FN för matbistånd och livsmedelssäkerhet.

Kronprinsessan och David Beasley, vd World Food Program, vid mötet i Prinsessan Sibyllas våning.

Kronprinsessan och David Beasley, vd World Food Program, vid mötet i Prinsessan Sibyllas våning. Foto: Kungahuset.se

Under mötet berättade David Beasley om WFP:s arbete med FN:s globala mål för hållbar utveckling och Mål 2. som handlar om att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

WFP samarbetar med Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) samt FN:s livsmedels- och jordbruksorgan (FAO) med direkta nödhjälpsinsatser samt långsiktiga sociala och ekonomiska projekt i utvecklingsländer och länder som drabbats av naturkatastrofer eller hungersnöd.

WFP drivs med hjälp av frivilliga donationer från regeringar, företag och privatpersoner. FN:s och FAO:s medlemsländer ger även bidrag till verksamheten i form av varor och transportmedel. WFP står under ledning av en styrelse bestående av representanter för de 36 medlemsländerna.
Organisationen grundades 1961. WFP:s sekretariat ligger i Rom.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Kronprinsessan arbetar framförallt med frågor som rör vatten och hälsa.