Kronprinsessan besökte Forum för levande historia

Torsdagen den 1 februari besökte Kronprinsessan Forum för levande historia, i Gamla stan i Stockholm, för att få en fördjupad inblick i deras uppdrag och pågående verksamhet.

Kronprinsessan tillsammans med medarbetare vid ”Forum för levande historia”.

Kronprinsessan tillsammans med medarbetare vid ”Forum för levande historia”. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan välkomnades av Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia, och fick därefter en introduktion till pågående utställningar som Alla människor! – Om rättigheter och lika värde och Gulag: det farfar inte berättade. Under rundturen träffade Kronprinsessan en gymnasieklass som just genomgått en två timmars utbildning. På regeringens uppdrag genomför Forum för levande historia utbildningsinsatser om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag.

I en konferenslokal hade Forum för levande historias medarbetare samlats och Kronprinsessan fick höra om verksamheten, bland annat hur de vänder sig till elever och lärare med webbaserade kurser samt om Per Anger-priset, som varje år delas ut till någon som gjort stora humanitära och demokratifrämjande insatser.

Elias Seyoum, biblioteksansvarig, berättar om biblioteket som är ett av landets specialbibliotek med fokus på Förintelsen och folkmord. Utöver dessa två kärnområden täcker bibliotekets samling litteratur kring demokrati, kommunistiska regimers brott, mänskliga rättigheter, hbtq, tolerans och utbildning.

Elias Seyoum, biblioteksansvarig, berättar om biblioteket som är ett av landets specialbibliotek med fokus på Förintelsen och folkmord. Utöver dessa två kärnområden täcker bibliotekets samling litteratur kring demokrati, kommunistiska regimers brott, mänskliga rättigheter, hbtq, tolerans och utbildning. Foto: Kungahuset.se

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Deras uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

Myndigheten har särskilt till uppgift att:

  • informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
  • sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde
Forum för levande historia bildades 2003. Runt 35 personer arbetar på myndigheten som ligger på Stora Nygatan i Gamla stan, Stockholm.

Forum för levande historia bildades 2003. Runt 35 personer arbetar på myndigheten som ligger på Stora Nygatan i Gamla stan, Stockholm. Foto: Kungahuset.se

Med anledning av Förintelsens minnesdag initierade Kronprinsessparet ett seminarium som arrangerades i samarbete med Forum för levande historia. Seminariet ägde rum den 26 januari i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet och hade syftet att visa betydelsen av att minnas Förintelsen och att lära från dess historia.