Hertigparet av Cambridge besöker Sverige – dag 2

Onsdagen den 31 januari fortsatte Hertigparets besök i Sverige. På programmet stod bland annat Karolinska institutet, Matteusskolan och en mottagning på Fotografiska museet.

Kronprinsessan och Hertigen av Cambridge tog del av en utställning om brittisk design under besöket på NK.

Kronprinsessan och Hertigen av Cambridge tog del av en utställning om brittisk design under besöket på NK. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessparets och Hertigparets dag inleddes på Karolinska institutet för att ta del av arbetet kring att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Bland annat diskuterades samband mellan fysisk aktivitet och mental hälsa. Vladimir Carli, forskare inom självmordsprevention vid Karolinska institutet, talade om metoder för att uppmuntra unga personer att tala om mental hälsa.

På Karolinska institutet var ämnet psykisk ohälsa bland barn och unga.

På Karolinska institutet var ämnet psykisk ohälsa bland barn och unga. Foto: Kungahuset.se

Professor Danuta Wasserman, direktör för NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, vid Karolinska institutet introducerade Youth Aware of Mental health (YAM) - en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever. Projektet drivs av forskare från NASP i samarbete med Stockholms läns landsting.

Vid ankomsten till Matteusskolan.

Vid ankomsten till Matteusskolan. Foto: Kungahuset.se

Därefter fortsatte Hertigparet och Kronprinsessparet till Matteusskolan, en grundskola i Vasastan, Stockholm, för att ta del av deras arbete med YAM. Under besöket deltog även utbildningsminister Gustav Fridolin och skolborgarrådet i Stockholms stad Olle Burell.

YAM främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11.000 skolelever i tio EU-länder.

Kronprinsessparet och Hertigparet får en presentation av Matteusskolans arbete med programmet YAM, som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter samt ökar kunskapen om psykisk hälsa. Målgruppen för programmet, som bland annat genomförs under en treårsperiod i Stockholms län, är skolelever i åldern 14-16 år.

Kronprinsessparet och Hertigparet får en presentation av Matteusskolans arbete med programmet YAM, som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter samt ökar kunskapen om psykisk hälsa. Målgruppen för programmet, som bland annat genomförs under en treårsperiod i Stockholms län, är skolelever i åldern 14-16 år. Foto: Kungahuset.se

Nästa programpunkt var ett besök på Nordiska Kompaniet. Hertigparet och Kronprinsessparet tog del av en interaktiv utställning om brittisk design och träffade representanter för brittiska design- och modeföretag verksamma i Sverige.

Hertiginnan och Prins Daniel i samtal med kreatörer under besöket på NK.

Hertiginnan och Prins Daniel i samtal med kreatörer under besöket på NK. Foto: Kungahuset.se

Under eftermiddagen tog sedan Kronprinsessparet emot Hertigparet på Haga slott.

På kvällen hölls en mottagning på Fotografiska museet i Stockholm med inbjudna gäster från musik-, film-, tv-, konst- och sportvärlden.

På Fotografiska museet.

På Fotografiska museet. Foto: Fanny Trang/Kensington Palace