Drottningen vid utbildnings­start för bistånds­handläggare

Onsdagen den 31 januari närvarade Drottningen vid introduktionsdagen för bistånds­handläggare, som påbörjar utbildningen Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv.

Drottningen vid introduktionsdagen för biståndshandläggare.

Drottningen vid introduktionsdagen för biståndshandläggare. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Stiftelsen Silviahemmet har tillsammans med Sophiahemmet Högskola startat en utbildning för biståndshandläggare om den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv.

Utbildningen, som bedrivs på kvartsfart, ska ge fördjupade kunskaper om demens i syfte att skapa förutsättningar för högsta möjliga livskvalitet hos personer med demenssjukdom och deras närstående.

Utbildningen fokuserar på biståndshandläggarens möte med personen som har demenssjukdom, närstående och vårdaktörer som team.

Studenter som fullföljer kurs med godkänt studieresultat tituleras biståndshandläggare med Silviahemsdiplom.

Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen. Silviahemmet har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet.

Regelbundet anordnas utbildningar för medarbetare i vård och omsorg liksom för anhöriga. Idag finns över 800 Silviasystrar och Silviasjuksköterskor utbildade i demensvård vid Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet. Silvialäkare blir allt fler genom samarbete med Karolinska institutet och snart kommer genom samarbetet med KI även Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter kunna diplomeras.

Jämte utbildningarna finns också dagverksamheten på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet. I maj 2017 invigde Drottningen SilviaBo, Silviahemmets anpassade bostäder för personer med demenssjukdom.