Drottningen delade ut forskarstipendier

Onsdagen den 31 januari delade Drottningen ut stipendier ur Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond, vid en ceremoni på Kungl. Slottet. Stiftelsen ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna. Foto: Clas Göran Carlsson

I samband med Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileums­fond för forskning om barn och funktionshinder. Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av forskarstuderande antagna till forskarutbildning vid universitet och högskolor i landet.

Stipendiater är:

Soheil Mahdi, doktorand inom KIND gruppen (Centrum för utvecklingsbetingade störningar), Karolinska Institutet, för projektet” The true impact of neurodevelopmental difficulties on individual lives: Implementation of rating scales for functional assessments in ADHD and autism”.

Veronica Lundberg, doktorand vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi, Umeå Universitet, för projektet ”Hälsorelaterad livskvalitet och underlättande av självskattning av hälsa genom eHälsa, hos barn och unga med Juvenil Idiopatisk Artrit”.

Maria Davidsson, doktorand vid Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet, för projektet ”Föräldrastress och traumatiska livshändelser hos familjer med barn som utreds för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”.

Emilia Carlsson, doktorand vid Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet, för projektet ”Läs- och språkförmåga hos barn med autism i tidig skolålder, ett longitudinellt perspektiv”.

Magnus Påhlman, doktorand vid Gillbergscentrum, Göteborgs Universitet, för projektet ”Neurospykiatriska funktionsnedsättningar hos barn med cerebral pares”.

Johanna Thulin, doktorand vid Linnéuniversitetet, Växjö, för projektet ”Hur blir det för barn och ungdomar när barnmisshandel avslöjas”.

Erika Baraldi, doktorand vid Specialpedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet, för projektet ”Tidig samspelsbaserad intervention för extremt prematurfödda barn”.

Pernilla Hugoson, doktorand vid Sophiahemmet, Karolinska Institutet, för projektet ”Singing kangaroo – a family centered music therapy intervention for enfants born preterm and their parents”.