Drottningen i möte med Mentor Nationals

Torsdagen den 25 januari gav Drottningen företräde för Mentor Nationals, representanter från Mentors kontor runt om i världen. Mentor är i dag en världsledande organisation inom drogprevention, som Drottningen grundade tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO 1994.

Drottningen tillsammans med Mentor Nationals vid mötet på Kungl. Slottet.

Drottningen tillsammans med Mentor Nationals vid mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Under torsdagsförmiddagen träffade Drottningen Mentor Nationals, representanter för Mentor i Mellanöstern, USA, Storbritannien, Tyskland, Baltikum och Sverige. Vid mötet fick Drottningen höra om arbetet vid de olika kontoren och om projekt som de driver.

Mentor Nationals träffas en gång om året för att diskutera och utbyta erfarenheter.

Om Mentor

Mentor Foundation grundades 1994 och är det internationella nätverket för de olika mentorländerna. Initiativet till Mentor Foundation kom från Drottningen samråd med Världshälsoorganisationen WHO.

Organisationen startades med en grundtanke om att ungdomar behöver vuxna förebilder. Goda och många vuxenrelationer kan många gånger vara den främsta skyddsfaktorn mot droger och våld. Fokus för verksamheten inriktades från början på upplysande och förebyggande arbete.

Mentor Foundation har sedan starten nått ut till över 2.5 miljoner barn och ungdomar. Mentororganisationerna arbetar självständigt eftersom varje land bäst vet hur de kan nå fram och arbeta nära sina ungdomar.

Mentor finns i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Storbritannien, Tyskland och Baltikum, och genomför också projekt i ett 70-tal länder genom olika fältorganisationer.

Mentor Sverige startades 1996.