Kungaparet i Kiruna

Onsdagen den 24 januari var Kungaparet i Kiruna för att på plats få information om den pågående stadsflytten.

Vid Kiruna kyrka. Kungaparet tillsammans med kyrkoherde Heli Pruikkonen, landshövding Sven-Erik Österberg, Ann-Marie Österberg, kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson och Ann-Kristin Nilsson, ordförande i kommunfullmäktige.

Vid Kiruna kyrka. Kungaparet tillsammans med kyrkoherde Heli Pruikkonen, landshövding Sven-Erik Österberg, Ann-Marie Österberg, kommunstyrelsens ordförande Kristina Zakrisson och Ann-Kristin Nilsson, ordförande i kommunfullmäktige. Foto: Kungahuset.se

Kiruna innan flytten.

Kiruna innan flytten. Foto: Kiruna.se

Onsdagsförmiddagen inleddes i Kiruna stadshus där kommun­styrelsens ordförande Kristina Zakrisson, och stadsplanerare Göran Cars, Kiruna kommun samt professor i samhällsbyggnad vid KTH, berättade om stadsomvandlingen.

Rubriken var Världens största stadsflytt – Det måste gå fort! Det ska bli bra!. LKABs vd Jan Moström och Stefan Hämäläinen, LKABs direktör för samhällsomvandlingarna, talade sedan om företagets roll i stadsomvandlingen.

Därefter följde en exkursion med buss runt Kiruna under guidning av Kristina Zakrisson och Göran Cars.

Under besöket i den nya stadskärnan fick Kungaparet bland annat se det nya stadshuset Kristallen, som ska vara färdig för inflyttning under hösten.

Under besöket i den nya stadskärnan fick Kungaparet bland annat se det nya stadshuset Kristallen, som ska vara färdig för inflyttning under hösten. Foto: Kungahuset.se

Nästa programpunkt var Kiruna kyrka där kyrkoherde Heli Pruikkonen och kanslichef Roland Rova tog emot. Kyrkobyggnaden är uppförd mellan 1909–1912 och är ritad av arkitekten Gustaf Wickman. Altartavlan i kyrkan är målad av prins Eugen.

Kiruna kyrka kommer att flyttas från sin nuvarande plats och få en ny placering intill kyrkogården som ligger mellan Kurravaaravägen och Kirunas nya centrum.

Kiruna kyrka kommer att flyttas från sin nuvarande plats. Den spånklädda centralkyrkan av trä är byggd 1909–12 efter Gustaf Wickmans ritningar.

Kiruna kyrka kommer att flyttas från sin nuvarande plats. Den spånklädda centralkyrkan av trä är byggd 1909–12 efter Gustaf Wickmans ritningar. Foto: Kiruna.se

Kyrkoherde Heli Pruikkonen och kanslichef Roland Rova guidar Kungaparet genom kyrkan. Altartavlan är målad av prins Eugen.

Kyrkoherde Heli Pruikkonen och kanslichef Roland Rova guidar Kungaparet genom kyrkan. Altartavlan är målad av prins Eugen. Foto: Ulrika Isaksson

Vidare fick Kungaparet se nya kvarter, anläggande av E10:an och stadshusklockan, liksom det nya stadshuset med länskonstmuseum.

Gatunätet i den nya stadskärnan är i det närmaste färdigbyggt och strukturen för de framtida kvarteren som ska bebyggas med bostäder, handel, hotell med mera träder fram allt mer. Infrastruktur för den nya stadskärnan, så som vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och fibernät finns på plats i marken.

Besöket i Kiruna avrundades med en lunch i stadshuset under värdskap av Kiruna kommun. Kungaparet fick i samband med lunchen en presentation av stadshusets historia och konsten som finns där.

Dagen i Kiruna avslutades med samtal kring stadsflytten.

Stadsplanerare Göran Cars guidar genom det nya stadshuset.

Stadsplanerare Göran Cars guidar genom det nya stadshuset. Foto: Ulrika Isaksson

Det 26 meter höga klocktornet som stod på Kirunas stadshus har flyttats till Kristallen, Kirunas nya stadshus.

Det 26 meter höga klocktornet som stod på Kirunas stadshus har flyttats till Kristallen, Kirunas nya stadshus. Foto: Kungahuset.se

Om stadsflytten

I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. Men år 2004 presenterade gruvföretaget LKAB en prognos för hur sprickbildningen kommer att nå in i nuvarande centrum. Det blev startskottet för stadsomvandlingen.

Kommunfullmäktige i Kiruna kommun beslutade att stadens centrum skulle flyttas – tre kilometer öster om den nuvarande, med ny centrumbebyggelse och ett nytt stadshus. Presenterad tidplan för byggandet av nytt centrum stäcker sig fram till år 2024.

Huvudaktörerna i stadsomvandlingen är Kiruna kommun inklusive de kommunala bolagen Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder, samt LKAB, Trafikverket och Vattenfall.