Kungaparet besökte Karolinska universitets­sjukhuset

Tisdagen den 23 januari besökte Kungaparet Karolinska universitetssjukhuset i Solna för att få fördjupad information om sjukhusets uppdrag och för att se den nya byggnaden.

Under besöket på det nya sjukhuset fick Kungaparet bland annat se en operationssal.

Under besöket på det nya sjukhuset fick Kungaparet bland annat se en operationssal. Foto Jonas Ekströmer/TT

Vid ankomsten till Karolinska universitetssjukhuset välkomnades Kungaparet av sjukhusdirektör Melvin Samsom och finanslandstingsråd Irene Svenonius.

I Karolinska universitetssjukhuset aula fick Kungaparet sedan en rad presentationer av verksamheten. Bland annat talade sjukhusdirektör Melvin Samsom om Karolinska och sjukhusets nya uppdrag. Miia Kivipelto, Temachef Åldrande, berättade om ny forskning inom Alzheimers och bildandet av Tema Åldrande och Svante Norgren, Temachef Barn- och Kvinnosjukvård, talade om den nya sjukhusbyggnaden och barnsjukvården.

Därefter följde en rundvandring där Kungaparet fick se verksamheter och ta del av presentationer av högteknologiska lösningar som används vid sjukhuset.

Kungaparet välkomnas av sjukhusdirektör Melvin Samsom och finanslandstingsråd Irene Svenonius.

Kungaparet välkomnas av sjukhusdirektör Melvin Samsom och finanslandstingsråd Irene Svenonius. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Karolinska universitets­sjukhuset

Karolinska universitetssjukhuset i Solna är ett nytt sjukhusområde och som beräknas vara helt klart år 2018.

Sjukhuskomplexet ligger inom sydvästra delen av det område som nu tillhör Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Karolinska universitetssjukhuset driver verksamheten.